Gebruiksaanwijzing

Kleefmortel voor gefreesde betonblokken of argexblokken


Toepassingsdomein en kenmerken van Collelomme:

Vermetselen (met zeer dunne voegen) van gefreesde beton- of argexblokken, zowel binnen als buiten.
Collelomme is een droge voorgemengde kleefmortel om betonblokken te verlijmen van weerstandsklasse M15 (CE volgens de NBN EN 9982 norm).Dankzij zijn unieke samenstelling garandeert Collelomme een uitstekende hechting en een uiterst verhoogde waterretentie.

Voorbereiding van de ondergrond:

Bij de plaatsing mogen de blokken niet met water verzadigd zijn. Het oppervlak moet eveneens vrij van stof zijn. Tijdens het verlijmen moet de omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C bedragen. Nooit toepassen op een ondergrond die bevroren is, aan het bevriezen is of dreigt te bevriezen binnen de 24 uur.
Bescherm de frisse voegen tegen de koude, tegen neerslaande regen en wind.

Voorbereiding van het mengsel:

– Meng Collelomme met +/- 23% helder water (zijnde +/- 6 liter water per zak van 25 kg of 1,2 liter water per 5 kg Collelomme).
N.B.: Respecteer zo goed mogelijk de voorgeschreven hoeveelheid water.
Meng bij voorkeur beperkte hoeveelheden, afhankelijk van hoe snel het mengsel verwerkt kan worden, bijvoorbeeld 5 kg kleefmortel tegelijkertijd.

– Goed mengen met een aangepaste mechanische betonmixer tot een goed homogene “pasta” zonder korrels is verkregen. Het mengsel gedurende enkele minuten laten rusten vooraleer opnieuw lichtjes te mengen.
– Periode waarin het mengsel moet worden gebruikt: maximum 3 uur. Zodra de mortel gebruikt is, kan hij daarna niet opnieuw gemixt of gebruikt worden.
– Geschat verbruik van de kleefmortel: (per m² muur) :

Epaisseur des blocsPetits formats
(39,0 x 19,8 cm)
Grands formats
(60,0 x 25,8 cm)
9 cm3,5 à 4,0 kg/m²2,5 à 3,0 kg:m²
14 cm4,0 à 4,5 kg/m²2,7 à 3,2 kg/m²
19 cm4,5 à 5,0 kg/m²3,0 à 3,5 kg/m²
24 cm4,7 à 5,2 kg/m²/
29 cm5,0 à 5,5 kg/m²/

Plaatsing:

– Het 1ste bed blokken moet precies op niveau geplaatst worden met mortel.
– Voor de volgende bedden, de blokken verlijmen met een verdeelbak die aangepast is aan de breedte van de blokken.
– De kleefmortel uitstrijken over een aangepaste lengte zodat de blokken er binnen de 7 minuten kunnen worden op geplaatst. Let er dus op dat de kleefmortel niet uitdroogt, vooral bij warm weer of wind.
– Op plaatsen waar de verdeelbak niet bijkan (hoeken, kruisingen tussen muren), moet de kleefmortel met een truweel uitgestreken worden.
– De blokken omdraaien vooraleer ze bovenop de muur te plaatsen (om restjes stof of korreltjes die onderaan de blokken achtergebleven zijn te verwijderen).
N.B. : N.B.: Mochten deze restjes op de kleefmortel vallen, verhinderen ze een goede hechting van de blokken. Er is dan geen goede plaatsing van blokken met erg dunne voegen.
– Plaatsing van de blokken:
– o De verticale voeg aandrukken (de blok tegen de vorige drukken door hem licht van boven naar onder te bewegen zodat de verticale kleefmortel platgedrukt wordt). Vervolgens de blok op de horizontale kleefmortel plaatsen die uitgestreken is op het onderste bed.
Daarna de blok lichtjes verticaal aandrukken met behulp van een houten hamer of met het heft van een stuk gereedschap.
– De loodrechte stand van de in de hoek geplaatste blok kan gecorrigeerd worden na de plaatsing van 3 of 4 blokken aan beide zijden van de hoek. Met behulp van een rubberen hamer, kunnen de blokken een beetje verschuiven om de loodrechte stand in de hoek af te stellen.
– De blokken uitlijnen aan de hand van het touwtje.
– Om geen vlekken op de blokken te maken is het aangeraden de overtollige kleefmortel na het verhardingsbegin met een truweel te verwijderen.

Opslag :

De Collelomme kleefmortel blijft 12 maanden goed indien hij in zijn originele verpakking en droog bewaard wordt.