Mogelijke soorten belastingen


Standaard belastingen

Bijzondere belastingen

Te controleren stabiliteit

Standaard belastingen

Voor de volgende standaard belastingen is geen technische keuring nodig

MuurtypeBeschrijving van de standaard belastingen
Keermuur of kademuurHorizontale ophoging
(geen taludheling boven de muurbovenkant)

Toelaatbare overbelasting op de ophoging langs
de muurbovenkant: aslast tot 2 Ton
OpslagMaximaal opslag van los gestort materiaal zoals :
grind,
droog zand, granen, mest, steenkool, compost ...
Sleufsilo's Inkuiling + vastdrukken met een trekker
Bijzondere belastingen

Voor de hieronder beschreven lasttypes, gelieve ons te raadplegen.

Hiervoor is een technische keuring door ons nodig om te bepalen of de standaard elementen geschikt blijven voor uw situatie.
N.B. : In functie van uw specifieke situatie is het misschien nodig speciale elementen te voorzien (diktes, voetlengte en/of bewapeningen aan te passen).

Lasttypes
waarvoor een technische keuring nodig is
Gegevens na te gaan
door ons studiebureau
Bij Talud :Hoogte H van het L-element ?

Niet opgehoogde hoogte B bovenaan de muur ?

Hoek van het talud ?

Afstand R van de voet van het talud ten opzichte van de muur ?
Bij Overbelasting:Hoogte H van het L-element ?

Soort Overbelasting S ?
Voertuig ? (Auto, tractor, lichte of zware vrachtwagen...?)
Permanente belasting ? (Stock, constructie, ... ?)

Niet opgehoogde hoogte B bovenaan de muur ?

Afstand R van de overbelasting ten opzichte van de muur ?
Te controleren stabiliteit

Als de voet van de L aan de kant tegenover de te dragen belasting staat
N.B. : De hieronder afgebeelde elementen worden op bestelling gemaakt, met speciale bewapeningen.

 Aan ons studiebureau door te geven informatie
Ingeval van druk tegen de rugzijde van de L :Kan een deel van de funderingsplaat onder de te dragen belasting gebruikt worden : T ?

Is er een Bu aanslag aan de kant tegenover de te dragen belasting ?

Is er een permanente belasting P op de voet ? Hoe zwaar is die ?