Samen te stellen hoeken

(Hoogste elementen)

Samen te stellen hoeken met speciale L – elementen 

 
Technisch voorstel om lichtere elementen te hanteren.
Voor de hoogste elementen wegen de afgeschuine elementen inderdaad tot 8 Ton per stuk.

Standaard lengte : 1,0 m

Beschrijving van de samen te stellen Elementen : 

Speciale elementen met wachtstaven aan hun onderkant  (De voet is niet geprefabriceerd maar dient op de werf gebetonneerd te worden).

De elementen die tegen mekaar in de hoek komen hebben een schuine zijkant (45°).

(2 afgeschuinde elementen zijn dus nodig om een hoek van 90° te kunnen maken : een linker en een rechter element in verstek)

 

Deze oplossingen zijn niet van toepassing voor alle situaties. Neem voor meer informatie contact op met ons technisch bureau

Beschrijving van de Samenstelling


De gehele hoek moet een voldoende grondoppervlakte bezetten om er de stabiliteit van te verzekeren. (Voorbeeld : een hoek van 4,0 m hoog is niet stabiel genoeg indien zijn voet kleiner is dan een vierkant van minimum 2,0 m op 2,0 m ; of 2 speciale elementen aan weerskanten van de hoek)

Die speciale “zonder voet” elementen in het verlengde van de standaard elementen plaatsen, en dit loodrecht tegenover mekaar.

Om die speciale wanden goed in een rechte lijn ten opzichte van de L-elementente te handhaven kunnen jullie stijve planken aan weerskanten van hun bovenkant plaatsen en die met sergeanten vasthouden.
De wachtstaven kruisen dan elkaar.

Die wachtstaven met trekwapeningen (of meegeleverde netten)verlengen.
De voeten achteraf ter plaatse betonneren en tevens al de wapeningen bedekken.

Die funderingsplaat zal dan al de ruimte tussen de voeten van de naastliggende standaard L-elementen bezetten. (Vergeet U niet een veilingkant tegen de verticale wanden te vormen, gelijk als de hoekversterking van de L-elementen).

Dat beton ter plaatse te gieten moet min. 350 kg cement/m³ inhouden.