Betonneren

Manieren van betonneren : 2 mogelijkheden

1. Betonneren OP DEZELFDE DAG : vloerplaat + muren

 

Voor deze uitvoeringswijze, zweven de muren boven funderingsblokjes, zoals uitgelegd in « stap voor stap ».
Eerst, altijd de funderingszool en/of de vloerplaat betonneren.

De bovenkant van de funderingsblokjes bedekken met min. 3 cm

(Dankzij deze omhulling wordt de vrije horizontale voeg tussen de bovenkant van de funderingsblokjes en de onderkant van de achterste dwarswanden van de STEPOC® gesloten)

Voor meer gemak, raden we u aan om een panlat te plaatsen op de funderingsblokjes en tegen de muren. Met deze lat kunt u het beton op het goede niveau te trekken.
Deze lat geleidelijk aan doen schuiven bij het egaliseren van het beton. Erover waken dat het volume dat leeg gelaten wordt door het verplaatsten van de lat goed gevuld wordt en, indien mogelijk, een dat een goed samengeperste afkanting wordt gemaakt.

De muren vullen nadat het vloerbeton is beginnen stijf worden

Opmerking: LHet vloerbeton moet effectief stijf beginnen worden om te vermijden dat het vloeibaar gemaakte beton van de muren via communicerende vaten terugvloeit.
Termijn van +- 1u 30 tot 4 uur na het betonneren van de vloerplaat, afhankelijk van de temperatuur en het type cement.
Voor een regenton of een zwembad, raden we aan om eerst de zone aan de rand van en onder de muren te betonneren vooraleer het binnenoppervlak van de plaat te betonneren.
Het vloeibaar gemaakte beton plattrappen om hem goed onder de muren te laten lopen.
Dit betonvolume moet de spleet onder de muren sluiten.

2. Betonneren MET EEN OF MEERDERE DAGEN TUSSENTIJD

2.1. Betonneren van de plaat met 2 blokbedden op funderingsblokjes

Voordelen van deze formule :

 • Vlak en hard oppervlak : comfortabeler voor de plaatsing van STEPOC®
 • Goede plaatsing van de wachtstaven gegarandeerd.
 • Gemakkelijk onderhoud van de wachtwapeningen met de horizontale staven in de 2 eerste bedden.
 • Liniëren van de funderingsblokken even eenvoudig als het liniëren van de STEPOC® op verhard beton (punt 2.2 hierna)

Nadelen met betrekking tot betonneren op dezelfde dag:

 • 2 keer een forfaitair bedrag betalen om een pomp te huren
 • hernemingvoeg tussen vloerbeton en muurbeton

Belangrijke opmerkingen :

   • Het plaatsen van het 2de bed is nodig want verschoven en omgekeerd ten opzichte van het 1ste bed.
   • De funderingsblokjes (zie opmerking hierboven) met 3 cm beton bedekken
   • NIET betonneren aan de binnenkant van de 2 eerste bedden (bij gebrek hieraan wordt de lengte van de wachstaven onvoldoende om de nodige bedekking te verzekeren met de later in te schuiven verticale staven !)
   • Het beton van de vloerplaat evenmin storten via de binnenkant van deze 2 bedden blokken.

2.2. Op verhard vloerbeton : het eerste bed STEPOC® met mortel en uiterst vlak metselen

N.B. : Het is beter om het centrale deel van de blokken vrij te maken van liniêringsmortel zodat het vulbeton rechtstreeks in contact komt met het vloerbeton.
Om de wachtstaven op de goede plaatsen te positioneren, is het aangewezen om rekening te houden met de ruimte van de dwarswanden van de blokken.

Voorschriften en raadgevingen voor het vullen van de muren:

   • De uiteinden van de muren en/of het uiteinde van de hoeken evenals de verzwakte versneden blokken stutten.
 • Voor het storten, zeker bij droog en warm weer, de Stepoc-muur overvloedig bevochtigen. Dit vereenvoudigt het neerkomen van het beton en verhindert uitdroging.Opgelet: ervoor zorgen dat het water onderaan de muren kan wegvloeien.
 • Storten bij strenge koude vermijden
 • Bij aanwezigheid van wapeningen, antigel toeslagstoffen (op basis van natriumchlorid) absoluut vermijden.
 • Bij toegang aan de rand van de muren tot ongeveer 1,4 m hoogte, kan het betonneren zonder pomp gebeuren; rechtstreeks met de stortgoot van de vrachtwagenmixer en enkele verlengstukken indien nodig.
 

 Aanbevolen vulhoogte :

   • Met de STEPOC® van 15 cm (! voor niet-gewapende muren !) : het betonneren beperken tot 1,4 m (2 betonneringsniveaus voor één verdieping)
   • Met de STEPOC® van 19 cm : hoogte woonlaag ( 2,4 m) op voorwaarde dat ze niet gewapend is.

Bij muur met wapeningen: 1,60 m

   • Met de STEPOC® van 24 tot 40 cm : hoogte woonlaag ( 2,4 m), hetzelfde met gewapende muren.

Pompen van het beton:

   • Een reductiestuk voorzien van max. 80 mm diameter, bij voorkeur flexibel. De pombediener moet voldoende debiet voorzien zodat het beton onafgebroken vloeit, zonder horten of stoten.
   • De betonstroom op een dwarswand leiden om het storten van het beton te temperen en de onderste blokken minder te belasten.
    Het is beter om te richten op de dwarswanden van het voorlaatste bed om spatten te vermijden.

Snel langs de hoeken gaan:

   • Stilstaan achter de hoeken om ze te vullen. Het beton glijdt erin dankzij zijn vloeibaarheid. Als u deze voorzorg in acht neemt, worden de hoeken minder belast en blijven de voegen goed gesloten.
   • In plaats van in één keer langs de volledige muur te gaan, is het beter om het in 2 keer te doen (of zelfs 3 keer voor de hoogste muren) met gedeeltelijke vullingen.
   • De persoon die de buis van de pomp leidt laten volgen door een 2de persoon die de gebetonneerde hoogte trilt.

Trilling van het beton :

   • Absoluut nodig bij gewapende.
   • Trillen met een naald van 40 mm, 1 keer per blok, door goed neer te komen tot de basis van de muur. 1 of 2 seconden onderaan de muur temperen vooraleer de naald rustig te laten stijgen. ! Niet te veel aanhouden of u loopt het risico geen homogeen beton meer te hebben.
   • Bij afwezigheid van een muurkap, het laatste bed blokken goed vullen zodat er een uitstulping wordt gevormd die het water afvoert en zo insijpelingen in de muur vermijdt.