Gewapende muren: stap voor stap

Principeschema

N.B. : Dit schema is geen legplan.

Het gaat enkel om een principeschema dat de stappen voor gebruik illustreert.

De wapeningsplannen zijn specifiek van geval tot geval. Ons studiebureau kan u een voorstel doen voor de STEPOC®-kit en wapeningen die u nodig heeft.

1. Grondwerk

Nivelleren op vaste grond – Eventueel verharden met steenslag

2. Plaatsen van funderingsblokjes

Op hoogkant te metselen blokken om dienst te doen als ondersteuningsblokjes voor het eerste bed STEPOC® blokken.

De funderingsblokjes uiterst vlak liniëren met droge of een beetje vochtige mortel.

Deze montagestap is essentieel om een goed esthetisch resultaat te bereiken !

De blokjes die nauwkeurig op gelijk niveau geplaatst zijn, zorgen ervoor dat de horizontale voegen goed gesloten kunnen gehouden worden, zonder golvingen, van het eerste blokkenbed tot het laatste. Dit kan dankzij de precisie van onze STEPOC® blokken die in hoogte gekalibreerd zijn.

De niveauverschillen tussen funderingsblokjes echter – en dus op het niveau van het eerste bed STEPOC® blokken – kunnen mogelijk de montage van de muur steeds meer accentueren. Deze onnauwkeurigheden op niveau van de funderingsblokjes kunnen de STEPOC® blokken doen kabbelen en dus open of onregelmatige voegen tussenin te creëren.

Soorten gebruikte blokjes (om ongeveer overeen te komen met de dikte van de funderingszool)
  • Pour une épaisseur de semelles de fondation de 20 à 25 cm : blocs de maçonnerie de 9 cm pleins (L/H/l = 39/19/09 ;
    soit la hauteur du bloc mis sur chant = 19 cm)
  • Pour une épaisseur de semelle de 30 cm : bordures 50/30/10
Tussenruimten tussen funderingsblokjes = 60 cm van middelpunt naar middelpunt

!Opmerkingen : In werkelijkheid, rekening houdend met de kleine voegen tussen STEPOC® blokken en kleine afwijkingen in grootte, moet de voeg tussen de funderingblokjes iets meer zijn dan 600 mm van middelpunt naar middelpunt.

Om deze reden en om bepaalde funderingsblokjes niet te moet verplaatsen, raden we aan om al deze blokjes niet te liniëren vooral het eerste bed STEPOC® wordt geplaatst.

U kunt vanaf nu het eerste bed STEPOC® leggen naargelang de plaatsing van de funderingsblokjes op voorwaarde dat u ze metselt met licht vochtige mortel die goed aangedrukt mag worden.

Plaatsen van funderingsblokjes loodrecht op een hoek:

3. Plaatsing van beugels en het eerste bed STEPOC®

Placer les étriers (fabriqués et livrés par nous) et enfiler en même temps le premier lit de STEPOC®

! Opmerking : Het 2de bed STEPOC® plaatsen voor het eventueel opbinden van de beugels.

Het tweede bed is verplaatst en omgekeerd ten opzichte van het eerste. Bijgevolg wordt de definitieve positie van de beugels in de muur slechts bepaald na het plaatsen van het 2de bed STEPOC®.

De beugels opheffen om de bekleding te verzekeren (30 mm beton) van hun onderliggend deel (door middel van een eventuele opbinding of door de afstandhouders onder de beugels te plaatsen).

4. Plaatsing van de horizontale staven

1 of 2 horizontale staven plaatsen per bed (waarbij u het evenutuele wapeningsplan volgt)

  • De staven plaatsen na de plaatsing van elke STEPOC® bed
  • De balken afwisselend plaatsen in de 4 diepe groeven, zoals op de schets hiernaast.

Dankzij deze 4 diepe groeven kunnen de horizontale en verticale wapeningen eenvoudig en correct geplaatst worden zonder risico op fouten.

    • Een voldoende overlapping voorzien tussen staven

Min. 40 keer de diameter van de gebruikte staven

Voorbeelden :

Diameter 6 : min. 25 cm – Diameter 8 : min. 35 cm – Diameter 10 : min. 45 cm – Diameter 12 : min. 55 cm – Diameter 41 : min. 65 cm …

Algemene kenmerken in verband met de wapeningen in de hoeken

De staven in de hoeken plooien, volgens eventueel specifiek legplan

Hoek met bilaterale druk :

(De staven kruisen + buitenversterking)

Hoek met binnendruk:

(De staven in de hoek kruisen)

Hoek met buitendruk :

(Staven parallel in de hoek)

5. De volgende STEPOC® bedden plaatsen droog (zonder mortel)

Herinnering : de horizontale staven bed per bed plaatsen

6. Wapeningen van de vloerplaat

Plaatsen van de vloernetten : 1 of 2 lagen naargelang het geval

– Bij 2 lagen netten :

– Betonnen afstandhouders : te verdelen over de bodem van de bekisting, +/- 5 per m2
– Het onderste net op de afstandhouders plaatsen.
– Afstandhouders tussen de onderste laag en de bovenste laag : parallel te verdelen elke 50 cm (om te vermijden dat het bovenste net te veel kan buigen wanneer men erop loopt tijdens het betonstorten…)

Opmerking :

De afstandhouders zijn niet nodig aan de rand van de muren dankzij de beugels die ook dienst doen als afstandhouders.
De hoogte van de afstandhouders bepalen volgens de dikte van de vloerplaat.

 

Voorbeeld:

Afstandhouders van 90 mm voor een vloer van 20 cm dik (dekking van min. 30 mm).
Het bovenste net op de afstandhouders en beugels plaatsen.

Overlapping tussen netten:

Bij voorkeur de netten omkeren («kruis op munt ») om loodrecht op de overlappingen in totaal 3 staafdiktes te hebben in plaats van 4.

7. Plaatsing van de verticale staven

Wanneer de STEPOC® blokken geplaatst worden tot de gewenste betonneringshoogte, glijd dan de verticale staven tot de voet van de muur, tussen de verspringende horizontale staven.

8. Betonneren