Algemene plaatsingsvoorschriften


Aanmaak van de funderingsplaat

 Laag in gestabiliseerd zand (ingestampt) of in mager beton. (Mager beton best vanaf 3,0 m hoog)
Breedte : +- 20 cm meer dan de voet van de elementen.
Dikte : +- 15 cm

N.B. : Moest het draagvermogen van de grond lager zijn dan 2 kg/cm² dan is het nodig een bredere funderingsplaat te storten in gewapend beton (afmetingen worden bepaald voor elk geval apart).

Uitvoeringsvoorschriften voor de funderingszool :
De funderingsplaat moet uiterst vlak zijn, zonder enige golving, om de elementen gemakkelijk, goed tegen mekaar (zonder open voegen) en in een rechte lijn te kunnen plaatsen.

Daarom raden we ten stelligste aan om de smalle zijden van de funderingsplaat te bekisten.
De bovenzijde van de bekisting moet erg precies en regelmatig zijn om als richtlijn te kunnen dienen voor het gelijktrekken van het beton.

Eventueel vorstvrij maken

De funderingsplaat moet vorstvrij gemaakt worden als die onder water kan blijven.
(Theoretisch, tot maximum 80 cm diep)

VARIANT:

Vorstwerende boord in mager beton om het funderingsniveau van de elementen op te kunnen hogen.
Kleinere elementen maken de muur minder duur en er zijn minder graafwerken nodig (kortere voet).

Hoe doen in de praktijk ?
Onder de funderingsplaat wordt een sleufopgevuld met mager beton op de plaatsen waar de vorst theoretisch gezien kan indringen. (zie de schets hiernaast)

Plaatsing van de elementen

Wanneer een onregelmatige funderingsplaat afgerijd moet worden, kan men best een laag gestabiliseerd zand of mortel aanbrengen.
Plaats elementen nooit op spieën. 
De verticale wanden mogen niet aan elkaar vastgemaakt worden, tenzij het gaat om elementen met tweezijdige bewapeningen

Wanneer het hijsen gebeurt met stroppen, kan de loodrechte stand van de elementen gecorrigeerd worden door de diktes tussen de wand en de kabel aan te passen (zie foto hiernaast)

Indien plaatsing met onze vervoerder :
Speciale klem die de elementen loodrecht handhaven.

Hyssystemen

Elementen type BX :

2 moffen met schroefdraad in het binnenste gedeelte van de betonschaal (langs de voetzijde).
De meegeleverde bouten erin schroeven.
 Stroppen rond die bouten plaatsen, met een borgring om het schuiven ervan te vermijden.

N.B. : Blinde gaten (niet zichtbaar aan de buitenkant), met bichromaat schroefdraad, met beschermpluggen.
Dank zij de afdichtdoppen kunnen de hijsgaten altijd opnieuw gebruikt worden.

Elementen type C :
Hijspin in de vorm van een afgeknotte kegel
(kan in leen gegeven worden).

Ophogingswerk

Belangrijke voorzorgsmaatregelen tijdens de ophoging :
Drainering, vulmateriaal en ophogingswerk voorzien volgens de regels der kunst.
Ondoordringbare ophogingen (zware kleigrond, mergel, leem, gips,…) die kunnen uitzetten door vocht of vorst, mogen niet worden gebruikt !
N.B. : Alle elementen beschermen tegen alle agressieve stoffen.