Home Produits Stepoc Technische Informatie

Bewapeningen

Er bestaat GEEN standaardwapeningsschema dat overeenkomt met een toepassing of blokdikte.

De bewapeningen zijn specifiek voor elk geval. Ze moeten worden gedimensioneerd volgens de toepassing, de hoogte van de muur, het soort belasting en eventuele andere beperkingen.

Op uw verzoek kan ons studiebureau een voorstel doen voor het benodigde STEPOC®-kit en bewapeningen bij u thuis. Bij bestelling leveren wij dan een wapeningsplan met de diameter, hoeveelheid en plaats van de benodigde bewapeningen in de muur en de funderingsschoen.

Plaatsing van de bewapeningen: Gedetailleerde uitvoering stap voor stap

Maximale diameters van horizontale bewapeningen per blokbreedte. Let op: elke situatie vereist een studie.

Wandafmetingen

Als u aanvulopeen staven in uw betonnen vloer moet voorzien, is het zeer belangrijk om ze goed te plaatsen!

Deze staven mogen de latere plaatsing van de STEPOC® niet hinderen, maar moeten vooral op de juiste plaatsen in de muur worden geplaatst (in de trekkingsgebieden en met een goede omhulling).

Daarvoor geven we u via onderstaande links de locatie van de blokwanden die vermeden moeten worden.

Opmerkingen:
De positie van de eerste staaf vanaf het einde van de muur en/of de hoek is cruciaal. Het bepaalt de juiste posities daarna.
Het is ook belangrijk om de voorgeschreven blokverdelingen te respecteren.
Als de schets is getekend voor 4 staven per blok (het aantal staven dat indien mogelijk ook niet mag worden overschreden) en, bijvoorbeeld, u moet er 2 per blok plaatsen, dan kunt u gewoon een paar posities overslaan terwijl u toch de totale afstanden respecteert.

Schets per bloktype:

STEPOC® 60/20/19
STEPOC® 60/20/24
STEPOC® 60/20/30
• STEPOC® 60/20/40 (neem contact met ons op)

Beton Specificaties

Voor funderingsschoenen en/of vloerplaten:

Kwaliteit van het beton: te bepalen afhankelijk van de benodigde sterkte, het toepassingsgebied en de blootstellingsklasse (samenvattende tabel: .pdf-bestand)
Gewenste korrelgrootte : 8 / 22
Type cement: meestal van klasse 42,5 (N.B.: klasse 32,5: traag cement; te vermijden bij koud weer!)
Vloeibaarheid: bij voorkeur S4, of F5 (behalve op hellingen)
Gevloeid beton: makkelijker te plaatsen, vooral om onder de hangende STEPOC® te duwen.

 

Voorbeelden:

• Fundering, zwembad: Minimaal kwaliteit C25/30
• Mestkelders, gierputten: Kwaliteit C30/37 met SR-LA cement

 

Voor muren:

• Kwaliteit van het beton: te bepalen afhankelijk van de benodigde sterkte, het toepassingsgebied en de blootstellingsklasse (samenvattende tabel: .pdf-bestand)
• Korrelgrootte: 2 / 8
• Type cement: meestal van klasse 42,5 (N.B.: klasse 32,5: traag cement; te vermijden bij koud weer!)
Vloeibaarheid: S4, of F5

Voorbeelden:

• Keermuur: Minimaal kwaliteit C25/30, of meer als de dimensioneringsberekening dit vereist
• Waterreservoir, zwembad: Minimaal kwaliteit C25/30
• Mestkelders, gierputten: Kwaliteit C30/37 met SR3-LA cement
• Keldermuren:
– Als muren niet gewapend zijn: C20/25
– Als muren gewapend zijn: Minimaal C20/25, of meer afhankelijk van de dimensioneringsberekening