Home Produits Stepoc Implementatie Versterkte muren: stap voor stap
Versterkte muren: stap voor stap

Schematisch diagram

Dit schema is geen plaatsingsplan.

Het is slechts een principeschema dat de uitvoeringsstappen illustreert.

De wapeningsplannen zijn specifiek voor elk geval. Ons studiebureau kan u een voorstel doen voor het complete Stepoc®-pakket en de nodige wapening bij u thuis.

1. Grondwerk

Egalisatie op vaste grond – Eventuele verharding

2. Plaatsing van funderingssteunen

Bakstenen blokken op hun kant metselen om te dienen als steunblokken voor de eerste laag Stepoc®-blokken.

Afstellen van de funderingssteunen met droge of licht vochtige mortel, nauwkeurig waterpas

Deze stap van de montage is essentieel voor een esthetisch goed resultaat!

De blokken die nauwkeurig in hetzelfde vlak zijn geplaatst, zorgen ervoor dat de horizontale voegen goed gesloten blijven, zonder golvingen, van de eerste laag blokken tot de laatste laag; dit dankzij de precisie van onze Stepoc®-blokken die op hoogte zijn gekalibreerd.

Verschillen in hoogte tussen funderingssteunen – en dus op het niveau van de eerste laag Stepoc®-blokken – kunnen echter toenemen naarmate de muur wordt opgebouwd. Deze onnauwkeurigheden in de funderingssteunen kunnen de Stepoc®-blokken doen wiebelen en dus open of onregelmatige voegen creëren tussen de blokken.

Type gebruikte steunen
(om ongeveer overeen te komen met de dikte van de funderingsvoet)

  • Voor een funderingsvoetdikte van 20 tot 25 cm: volle metselblokken van 9 cm (L/H/d = 39/19/09;
    dus de hoogte van het blok op zijn kant = 19 cm)
  • Voor een funderingsvoetdikte van 30 cm: randen 50/30/10

Afstanden tussen funderingssteunen = 60 cm van as tot as

! Opmerkingen: In werkelijkheid, gezien de kleine voegen tussen Stepoc®-blokken en de kleine maattoleranties, moet de afstand tussen de funderingssteunen iets groter zijn dan 600 mm van as tot as.

Om deze reden en om te voorkomen dat sommige funderingssteunen verplaatst moeten worden, raden wij aan om niet alle steunen af te stellen voordat de eerste laag Stepoc® wordt gelegd.

U kunt de eerste laag Stepoc® dus geleidelijk aan plaatsen terwijl u de funderingssteunen plaatst, mits deze met een licht vochtige mortel worden gemetseld die goed kan worden aangedrukt.

Plaatsing van de funderingssteunen bij een hoek:

3. Plaatsing van de beugels en de eerste laag STEPOC®

Plaats de beugels (door ons vervaardigd en geleverd) en plaats tegelijkertijd de eerste laag Stepoc®.

! Opmerking: Plaats de 2e laag Stepoc® voordat u eventueel de beugels vastmaakt.
De tweede laag is namelijk verschoven en omgekeerd ten opzichte van de eerste laag. Daarom wordt de definitieve positie van de beugels in de muur pas bepaald na het plaatsen van deze 2e laag Stepoc®.
Til de beugels op om de bekleding (30 mm beton) van hun onderste deel te verzekeren (door middel van een eventuele binding, of door afstandhouders onder de beugels te plaatsen)

4. Plaatsing van de horizontale staven

Plaats 1 of 2 horizontale staven per laag (volgens eventueel wapeningsplan)

  • Plaats de staven na het plaatsen van elke laag Stepoc®.
  • Plaats de staven schuin in de 4 diepe inkepingen van de Stepoc®, zoals op de schets hiernaast.

Deze 4 diepe inkepingen maken de plaatsing van de horizontale en vervolgens de verticale wapening eenvoudig en zorgen voor de juiste positionering, zonder risico op fouten.

    • Zorg voor voldoende overlapping tussen de staven:

Min. 40 keer de diameter van de gebruikte staven

Voorbeelden:

Diameter 6: min. 25 cm – Diameter 8: min. 35 cm – Diameter 10: min. 45 cm – Diameter 12: min. 55 cm – Diameter 41: min. 65 cm…

Algemene informatie over wapening in hoeken:

Buig de staven in de hoeken, volgens een eventueel specifiek plaatsingsplan

Hoek met bilaterale druk:

(Kruis de staven + externe versterking)

Hoek met interne druk:

(Kruis de staven in de hoek)

Hoek met externe druk:

(Parallelle staven in de hoek)

5. Leg de volgende lagen STEPOC® droog (zonder mortel)

Herinnering: leg de horizontale staven laag voor laag

6. Wapening van de vloerdal

Plaatsing van vloerroosters: 1 of 2 netten, afhankelijk van het geval

– Als 2 netten:

– Betonnen afstandhouders: te verspreiden over de bodem van de bekisting, met een snelheid van 5 stuks per m²
– Plaats het onderste rooster op de afstandhouders.
– Afstandhouders tussen het onderste en het bovenste net: parallel aan elkaar plaatsen met een tussenruimte van 50 cm (om te voorkomen dat het bovenste rooster te veel doorbuigt wanneer erop wordt gelopen tijdens het betonstorten…)

Opmerkingen:

De afstandhouders zijn niet nodig aan de randen van de muren dankzij de beugels die ook als afstandhouders dienen.
Bepaal de hoogte van de afstandhouders op basis van de dikte van de vloerdal.

 

Voorbeelden:

Afstandhouders van 90 mm voor een vloerdikte van 20 cm (minimale bekleding van 30 mm).
Leg het bovenste rooster op de afstandhouders en de beugels.

Overlappingen tussen netten:

Liever de netten omkeren (“ene zijde op andere zijde”) om op de overlappingen 3 lagen staven in totaal te hebben in plaats van 4.

7. Plaatsing van de verticale staven

Wanneer de STEPOC®-blokken zijn geplaatst tot de gewenste betonhoogte, schuif dan de verticale staven tot aan de voet van de muur, tussen de horizontale staven in zigzagpatroon.

8. Betonneren

 

;