Single page of faq

Ciment SR3-LA (“sulfaatbestendig” & “laag alkali”)

Het LA-cement garandeert de duurzaamheid van beton.

Inderdaad, dit speciale cement voorkomt de alkali-silica-reactie die op middellange of lange termijn zorgt voor de volledige afbraak van beton! Korte uitleg van de Alkali-Silica Reactie (ASR): ook wel betonrot genoemd.

Bepaalde soorten aggregaten kunnen reageren met de alkaliën en het vocht in het beton. Deze reactie produceert een expansieve alkali-silicagel (met andere woorden, het zwelt op en breekt het beton af).

Bijgevolg moeten betonnen constructies die zich in een vochtige omgeving bevinden, worden voorbereid met een “Low Alkali” cement (met een laag alkaliëngehalte).

Het risico op ASR wordt vermeden zodra aan een van de drie voorwaarden voor het optreden ervan (vochtigheid, alkali-gevoelige aggregaten, hoog alkaliëngehalte in het beton) wordt voldaan.

Dit verklaart ook waarom het Waalse Gewest dit type cement eist in zijn bestekken (CCT Qualiroutes).

Het SR3-LA cement biedt een hoge weerstand tegen sulfaten.

Sulfaten vallen beton aan door interne ontbindingen en zwelling te veroorzaken.

Bijgevolg wordt “SR3-LA” cement sterk aanbevolen voor beton dat in contact staat met afvalwater, gipsgronden, zeewater, enz.

Dit verklaart waarom het Ministerie van het Waalse Gewest – Algemene Directie Landbouw dit soort cement eist voor beton in de landbouwsector.