Batimmovan

GESCHIEDENIS

1962

De onderneming werd op 4 december 1962 opgericht door Raymond Dubois, handelaar in materialen, en Maurice Duchêne, werknemer. Elk onderschreef 50% van het kapitaal van 500.000 Belgische frank.

Oorspronkelijk had het bedrijf een oppervlakte van ongeveer 50 are en was het gevestigd op de Place du Baty in Rochefort. Het voornaamste doel was de productie en verkoop van betonnen materialen voor gebouwen en omheiningen.
“Les Bétons de la Lomme” dankt haar naam aan de rivier “La Lomme” waarvan het water werd gebruikt om het beton te vervaardigen.

1975

Rond 1975 was het materiaal van de onderneming verouderd en de gebouwen te klein. Er werd beslist om het bedrijf te verhuizen naar het nieuwe gemeentelijke industrieterrein. Aan de productie werd niets gewijzigd, alleen gebeurde ze op grotere schaal.
In die periode verkocht Marcel Duchêne zijn aandelen aan de heer en mevrouw Dubois-Dawance die sindsdien 100% van het kapitaal bezaten.
DANIEL DUBOIS, een van de 3 zonen van Raymond Dubois werd benoemd tot zaakvoerder van de nieuwe bvba.

1978-1980

Hoewel de bouwsterk sterk te lijden had onder de crisis, breidde het bedrijf vanaf 1978-1980 zijn productieprogramma uit met producten voor de landbouw: drinkbakken, voederbakken, roosters, maar vooral prefab L-elementen voor de silo’s.
Deze nieuwe L-elementen kregen snel succes bij landbouwers. Daardoor kon Béton de la Lomme uitbreiden en het gamma aanvullen met prefab L- en T-elementen voor verschillende toepassingen: steunmuren, opslagruimtes, containerparken…

1980

In 1980 startte Béton de la Lomme ook met de productie van betonnen bekistingblokken, STEPOC genaamd. Deze blokken vormden een goede aanvulling op de L– en T-elementen voor steunmuren, silo’s, regentanks…
Sindsdien bleef het ontwerp en de kwaliteit van deze blokken steeds maar verbeteren.
Nadat Béton de la Lomme een speciale machine ontwierp om deze blokken te kalibreren, werden ze omgedoopt tot “STEPOCLOMME” om ze duidelijk te onderscheiden van andere bekistingblokken op de markt.

1996

In 1996 besliste Béton de la Lomme – inmiddels een naamloze vennootschap (nv) – om zijn site te vergroten en een tweede fabriek te bouwen met de naam “Besser” naar de naam van een van de beste machines ter wereld voor de productie van bekistingblokken.
De kwaliteit van de Stepoclommeblokken wordt gewaardeerd door alle gebruikers: reguliere ondernemers en zelfbouwers. Deze blokken kennen ook een groot succes bij kandidaat zelfbouwers van kelders, zwembaden of allerhande opgaand werk.
Deze blokken worden beschouwd als verloren bekisting en zijn geschikt voor zowel gewapend beton als voor niet-gewapende volle muren.

2004

In 2004 kreeg de onderneming op het uitvindersalon de gouden medaille voor het GLOBAL CONSTRUCT-systeem. Dit systeem bestaat eruit om de isolerende blokken in Neopor te hechten aan de buitenkant van de betonnen bekistingblokken voorzien van zwaluwstaartkoppelingen.
Deze combinatie van zeer goede isolatie, thermische inertie en luchtdichtheid is ideaal voor LEW’s en massief-passiefhuizen!

2008

In 2008 breidt Béton de la Lomme opnieuw uit en installeert het een nieuwe productielijn voor blokken. In deze nieuwe ultramoderne fabriek kunnen nu innoverende betonblokken van superieure kwaliteit geproduceerd worden.
Het gamma traditionele blokken in zwaar beton en Argexbeton, hol en vol, hebben sindsdien het BENOR– en CE2+-label gekregen.

2010

Sinds 2010 bestaat er een nieuw gamma gefreesde gekalibreerde blokken die gelijmd worden in plaats van gemetst met traditionele mortel. Deze nieuwe manier van metselen met lijmcement en zeer dunne voegen vormt een belangrijke technische vooruitgang in vergelijking met traditioneel metselwerk. Dankzij deze nieuwe lijmtechniek kan het metselen duidelijk ook eenvoudiger en sneller gebeuren.
Om het rendement van de metselaars nog te verbeteren, produceert de nieuwe fabriek ook grote Argexbetonblokken.

Vandaag

Vandaag staat Béton de la Lomme nog steeds onder leiding van Daniel Dubois en stelt het 13 bedienden en 40 arbeiders te werk.

Vandaag is Béton de la Lomme overigens de enige gespecialiseerde producent van dit type prefab-elementen in Wallonië en het stelt altijd alles in het werk om de kwaliteit van de zijn producten voortdurend te verbeteren. Ze gingen bijvoorbeeld HSR-LA-cement (antisulfaten en laag gehalte aan alkalimetaal) gebruiken om de levensduur van het beton duidelijk te verbeteren.

We hebben ruim 25 jaar ervaring en dat komt onze klanten zeker ten goede. Ons studiebureau geeft met plezier raadgevingen tijdens de voorbereidingsfase van een project of tijdens de uitvoering ervan. Wanneer er wapening in de muren moet aangebracht worden, kunnen wij de blokken aanpassen en een specifiek bewapeningsplan leveren.

 

 

 

Béton de la Lomme

BÉTON DE LA LOMME S.A.

PAE, Rue de la Dolomie, 2

B-5580 Rochefort

+32 84 21 19 70

CONTACTEZ-NOUS