MENU

Thermische inertie : voordelen

Thermische inertie : voor een beter thermisch rendement in gebouwen !

De binnenkant van de muur Global Construct :
Volle betonmuur met een zeer hoge thermische inertie !

De zware materialen verbeteren immers aanzienlijk het thermisch rendement van een gebouw, zowel in de winter als in de zomer !
De passiefhuizen worden trouwens volgens dat principe ontworpen.
Een licht materiaal, met weinig densiteit, warmt zeer snel op en koelt zeer snel af. Een materiaal met hoge densiteit daarentegen slaat warmte of koelte op en geeft ze later af.

Dankzij hun grote inertie hebben zware materialen, zoals beton, het vermogen om warmtewinsten (zonnestralen of andere extra warmtebronnen) te accumuleren om ze achteraf geleidelijk terug af te geven.
Ze maken het hierdoor mogelijk stabiele temperaturen te handhaven.

U voelt het fenomeen van faseverschuiving heel goed op zomeravonden wanneer u dicht bij een stenen of betonnen muur staat die de hele dag werd blootgesteld aan de zon.
U voelt zeer duidelijk de door de muur afgegeven warmtestraling die in feite de overdag opgenomen energie vrijgeeft.

Op jaarschaal zorgen materialen met grote thermische inertie voor een verkorting van het aantal stookdagen in het tussenseizoen.

Afbeelding berekend met het diagram hiernaast:

In het grijs ziet u de verwarmingsbehoeften gedurende een jaar van een passiefhuis met GLOBAL CONSTRUCT-blokken in Mont-Saint-Guibert.

Daar tegenover staat dat lichte materialen de temperatuur in een kamer niet kunnen handhaven vanaf het moment dat er warme lucht uit ontsnapt (door de noodzakelijke ventilatie, open deuren,etc).

Gebrek aan thermische inertie veroorzaakt dan snelle en belangrijke temperatuurdalingen.