MENU

Luchtdichtheid


Luchtdichtheid : van kapitaal belang voor lage energiemuren !

Met het GLOBAL CONSTRUCT systeem, wordt de luchtdichtheid gegarandeerd door de volledige vulling van de muur met vloeibaar gemaakt beton, zonder te moeten terugvallen op de bepleistering of afdichtingsmembranen

Energiebesparing:

 

Om u een beter begrip te geven van het belang van deze luchtdichtheid : alle daartoe bevoegde personen zijn het erover eens dat de thermische prestaties van een LEW een rol spelen op 3 niveaus :
– een sterke warmte weerstand van de buitenmuren
– een goede luchtdichtheid
– een goede kwaliteit van de plaatsing die de prestaties van de producten garanderen

Hoe kunnen we het verband uitleggen tussen luchtdichtheid en energiebesparing ? Moet de vervuilde binnenlucht niet ververst worden ? Waarom moet het dan luchtdicht zijn ?

 

Het is inderdaad noodzakelijk om een huis goed te ventileren, maar het is absurd om de straat te verwarmen bij deze ventilatie !.
HGelukkig biedt de dubbele gestuurde mechanische ventilatie (VMC) de mogelijkheid om deze warmteverliezen te vermijden door tot 90 % van de calorieën van de uitgaande vervuilde lucht te recupereren om de binnenkomende verse lucht op te warmen.

Opmerkingen: Er is natuurlijk geen uitwisseling tussen deze 2 luchtstromen. De binnekomende verse lucht wordt niet “vervuild” door de vuile lucht die afgevoerd wordt uit de woning. Het gaat enkel om een waarmtewisselaar.Het is overigens erg waarschijnlijk dat de toekomstige norm voor energiebesparing bij de verwarming van gebouwen dit soort gestuurde ventilatie zullen opleggen.

Merk op dat het rendement van de warmtewisselaar verhoogd kan worden van 30 % tot 80 % als het gebouw goed luchtdicht is !

Het luchtdichtheidscriterium dat opgelegd is voor passiefhuizen* is echter moeilijker en delicater om te bereiken, zeker met holle muren omdat de voegen tussen stenen, stopcontacten, schakelaars, enz. vaak problemen opleveren qua luchtdichtheid.
Bij een houtskeletwoning wordt de luchtdichtheid gerealiseerd aan de hand van kleefbanden waarvan de doeltreffendheid slechts 10 jaar wordt gewaarborgd !
Dankzij de GLOBAL CONSTRUCT volle betonmuur, zoals hierboven uitgelegd, kunt u echter al deze problemen vermijden en wordt de luchtdichtheid levenslang gewaarbord!

Om in België te voldoen aan de passiefnorm, moet het resultaat van de infiltrometrietest (luchtdichtheidstest) of “blower-doortest” lager zijn dan 0,6h- 1 met een onderdruk van 50 Pa.

Anderzijds mag u, op vlak van comfortgevoel, niet vergeten dat infiltraties van koude lucht bijzonder storend kunnen zijn…

Geluidsisolatie :

Luchtdichtheid is ook belangrijk op vlak van de geluidsverzwakkingsindex.

U begrijpt inderdaad heel snel dat als de lucht via een muur kan infiltreren, de geluiden van buitenaf dat ook kunnen.
U moet hiervoor maar eens de geluidsintensiteit van straatgeluiden vergelijken met een goed afgesloten raam en een minder goed afgesloten raam met een lichte luchtdoorstroming.