MENU

De verspreiding van waterdamp : Waarom is dat belangrijk ?


Een gezond huis mag geen te hoge vochtigheidsgraad (hygrometrie) hebben.

Een warme en vochtige omgeving is immers een echt paradijs voor schimmels, huisstofmijten en andere parasieten die er welig tieren.
Deze pathogenen veroorzaken vaak allergieën en aandoeningen van de ademhalingswegen (rhinitis, astma,…) !

In een gezond huis is het dus belangrijk dat de muren de vochtigheid in de lucht en/of in de materialen kunnen afvoeren !
Vandaar de veel gehoorde en toepasselijke uitdrukking “muren moeten kunnen ademen”.
Het gaat hier natuurlijk om beeldspraak. Het is niet de bedoeling de lucht door de muren te laten gaan zodat ze kunnen “ademen”. De afvoer van vochtigheid gebeurt zonder luchtdoorstroming, zoals verderop uitgelegd wordt.
(Dus niet te verwarren met de luchtdichtheid dat een ander belangrijk punt is om energiebesparingen te bevorderen. We buigen ons elders over dit onderwerp.)

Er is meer energie nodig om vochtige lucht op te warmen dan dat het geval is bij drogere lucht.
Een goede regulering van de luchtvochtiheid in gebouwen zorgt dus voor energiebesparing.