MENU

Te vermijden ontwerpen van buitenmuren


Aan de hand van het voorbeeld van de Global Construct-muur hebben we kunnen aantonen dat het dauwpunt kan worden vermeden:
1. als de binnenmuur een goede warmtegeleider is
2. als de binnenmuur een hoge waterdampdiffusie weerstand heeft (Mu-coëfficiënt).

 

Anderzijds kunnen we ook aantonendat het dauwpunt veroorzaakt kan worden:
1. als het binnengedeelte van de muur geïsoleerd wordt
2. als er aan de binnenkant van de muur een materiaal voorzien wordt meet een lage weerstand heeft tegen waterdampdiffusie.

Vermijd isolatie aan de binnenkant van de buitenmuren!
Om dit aan te tonen gaan we de mogelijke gevolgen van een 5 cm dikke isolatie aan de binnenzijde van een huisonderzoeken.

In ons voorbeeld ziet u een 15 cm dikke geïsoleerde betonnen muur met 5 cm grijs EPS aan beide zijden.
De isolatie wordt aan de binnenkant bedekt met 1 cm pleisterwerk en aan de buitenkant met stucwerk.

1ste vaststelling bij de analyse van het temperatuurdiagram:

 
De temperatuur in de muur daalt zeer sterk aan de achterzijde van de binnenisolatie!

In ons voorbeeld, als het 20° C binnen en -10° C buiten is, bedraagt de temperatuur van het betonnen middenstuk slechts 5°!

Wat betekent dit concreet?

Dit betekent eenvolledig verlies van thermische inertie van de muur. De binnenisolatie verhindert duidelijk dat de betonmuur zijn rol als accumulator kan uitoefenen om de temperatuur te regelen en meer thermisch comfort te geven.

2de vaststelling na het traceren van de waterdampdrukcurven:

 
Het dauwpunt verschijnt in de binnenisolatie!

Wat heeft dat voor gevolgen?

Wanneer het nat is, zal deze isolatie veel minder thermische weerstand hebben.

De werkelijke U-isolatiecoëfficiënt van deze muur zal veel lager zijn dan de berekende theoretische coëfficiënt (theoretisch, U = 0,286 W/m²K).

Verhoogd risico op schimmels en ziekteverwekkers.

In ons voorbeeld is er overal binnencondensatie in het rode gebied van de tekening hierboven
(overal waar p > Ps).
Waterdamp bij een bepaalde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid condenseert namelijk wanneer de partiële druk p de verzadigingsdruk Ps voor een lagere temperatuur wordt, het dauwpunt genoemd.