MENU

Plaatsing van de BETON blokken

Richting van de betonblokken

 

De betonblokken moeten geplaatst worden in de hieronder geïllustreerde richting:

  • Bovenkant: Gefreesde oppervlakken
  • Onderkant: Gebogen deel van de dwarse wanden
  • Zwaluwstaartsluitingen van de betonblokken
Uitleg

 
De zwaluwstaartsluitingen van de betonblokken hebben een uitsparing, dwz dat hun binnenste stuk iets smaller is dan hun bovenste opening.

Bijgevolg, indien de betonblokken geplaatst zijn in de richting onder boven, zal de sluiting van de isolerende blokken moeilijk zijn en dreigen de grijs EPS (met grafiet) pennen kapot te maken.

Opmerkingen

 

De GLOBAL CONSTRUCT®© blokken moeten gewoonweg worden geplaatst in de richting waarin ze in de pakketten zitten.

! De STEPOC© blokken worden echter in de tegengestelde zin geplaatst : wanden met uitsparingen en groeven naar boven !

Verband van de betonblokken

 

Betonblokken : 2 soorten blokken zijn nodig om de blokken in verband te plaatsen zoals hieronder uitgelegd.

Opmerking: Voor de grijs EPS blokken : er bestaat slechts één model blokken voor elke dikte.

Opmerking

 

In de pakketten zitten altijd voor de helft “Linkse” blokken en voor de andere helft “Rechtse” blokken.

1° Dezelfde draairichting behouden voor eenzelfde bed

– In de richting van de wijzers van de klok : « Linkse » blokken
– Tegen de richting van de wijzers van de klok in : « Rechtse » blokken

De blokken nooit rug aan rug plaatsen. Er moet altijd vulruimte blijven tussen 2 blokkenwander

2° De richting van blokken omkeren bij elk bed en de verticale voegen 20 cm verschuiven

Liniëren van het eerste bed :

Het eerste bed blokken liniëren met mortel, uiterst vlak in de 2 richtingen.

Plaatsing van de volgende bedden:

De blokken droog stapelen (zonder mortel).

NB: Geen verschillende bedden betonblokken stapelen zonder de isolerende blokken in te sluiten. Deze moeten achtereenvolgens, bed per bed geplaatst worden !