Algemeen gebruik

In chronologische volgorde van gebruik


 

1. Zich ervan verzekeren dat de draagkracht van de vloer voldoende is.
2. Plaatsing van de wapeningen
3. Montage van de blokken
4. Plaatsen van de blokken
De blokken nakijken :  indien een blok gebarsten is op de dwarse wanden tijdens
het transport of het verladen, hem bewaren voor het laatste bed. Doorgaans klinkt een
gebarsten blok « hol » en kan hij dus herkend worden aan zijn verschillende klank.
Niet bewerken met een hamer.
5. Betonneren

Belangrijke voorzorgen voor de ingebruikstelling


 

 • In een watertank of als steunmuur, moeten de zijden die onder water kunnen lopen (binnen-en/of buitenkant) bepleisterd worden.
 • In de binnenste hoek van de muur, aan de verbinding met het vloerbeton, een afkanting maken met verbeterde mortel voor een vochtwerende toeslagstof en een goede hechting verzekeren.
 • Voor zwembaden of waterreservoirs blootgesteld aan vriesweer : Het is aangewezen om de kuip voor de winter te bewerken, d.w.z. gedeeltelijk ondergedompelde « boeien » voorzien die de uitzetting absorberen te wijten aan de vorming van een ijslaag.
 • In silo’s of voor opslag, erover waken dat de betonproducten altijd beschermd zijn tegen een chemische aanval.
 • Ook een afkanting maken in de binnenste hoek, zoals hierboven beschreven.
 • Na het betonneren, voor het opvullen of opslaan, wachten tot de weerstand van het beton voldoende is(Variabele wachttijd afhankelijk van het gebruikte soort cement en de temperaturen. 28 dagen volgens de normen.)
 • Belangrijke voorzorgen bij het opvullen : draineerbuizen, en aanaardingen voorzien volgens de regels van de kunst.

De niet doorlaatbare aanaardingen (sterke grond, mergelaarde, kleigrond, pleistersteen…) die bij vochtigheid en vriesweer kunnen uitzetten moeten geweerd worden.

Opmerking over de kleur van de blokken:

Af en toe, en vooral bij winterweer, is het mogelijk dat er kleurverschillen of bloei optreden op de blokken.

Kelders

De meeste keldermuren moeten NIET gewapend worden.


 

Keldermuren worden traditioneel gebouwd met holle en niet-gewapende metselblokken.

In vergelijking met gemetselde holle muren, zijn volle muren met Stepoc-blokken duidelijk veel stabieler dankzij hun massa-effect.

Bijgevolg zijn wapeningen vaak overbodig.

Eigenlijk dragen keldermuren gewoonlijk de druk van de aanvullingen dankzij de 2 volgende gunstige elementen :

 • het nettogewicht van het gebouw dat de draagmuren stabiliseert.
 • de binnenmuren die de kelder verdelen en die dienst doen als steun of verstijving voor de buitenmuren.

In bepaalde gevallen, is het toch aanbevolen om de keldermuren te bewapenen. 

Praktische voorbeelden : 

 • Lange vrije muren, zonder binnenmuren of verstijvingen
 • Belangkrijke hoogte om de ophogingen tegen te houden
 • Belangkrijke overdruk aan de rand van de keldermuren : toegang van zware voertuigen, steile talud,enz.
 • Licht gebouw (houten structuur)
 • Slechte draagcapaciteit van de vloer : de muren kunnen afgemeten worden als verstijvingen die samenwerken met het stortbed om de dikte en de wapening van de vloerplaat te verminderen.
 • Respect voor antiseismische normen

Uitvoering muren in 3 stappen


 

Liniëren van het 1ste bed 
(Uiterst nauwkeurig

De blokken stapelen
De plaatsingsregels respecteren (Rechte blokken of ronde blokken)

Vullen met beton
De betonneringsvoorschriften respecteren

2 oplossingen om de muren te wapenen tegen laterale druk


 

Inmetselen met de vloerplaat

Beugels voorzien (verbindingswapeningen tussen de vloerplaat en de muren)

Onze studiebureau kan u een uitvoeringsschema voorstellen dat afgestemd is op uw situatie.

Geen wachtstaven

Steunmuren onderaan tegen de vloerplaat en bovenaan tegen de holle vloerplaat.

N.B. : Hiervoor is het nodig dat de constructie aan de twee kanten onder de grond ligt.

(de horizontale krachten tegen de holle vloerplaat moeten in evenwicht komen; wat niet het geval is met een constructie die aan één kant ondergronds ligt, indien op een helling gebouwd)

Gewapende muren: stap voor stap

Principeschema

N.B. : Dit schema is geen legplan.

Het gaat enkel om een principeschema dat de stappen voor gebruik illustreert.

De wapeningsplannen zijn specifiek van geval tot geval. Ons studiebureau kan u een voorstel doen voor de STEPOC®-kit en wapeningen die u nodig heeft.

1. Grondwerk

Nivelleren op vaste grond – Eventueel verharden met steenslag

2. Plaatsen van funderingsblokjes

Op hoogkant te metselen blokken om dienst te doen als ondersteuningsblokjes voor het eerste bed STEPOC® blokken.

De funderingsblokjes uiterst vlak liniëren met droge of een beetje vochtige mortel.

Deze montagestap is essentieel om een goed esthetisch resultaat te bereiken !

De blokjes die nauwkeurig op gelijk niveau geplaatst zijn, zorgen ervoor dat de horizontale voegen goed gesloten kunnen gehouden worden, zonder golvingen, van het eerste blokkenbed tot het laatste. Dit kan dankzij de precisie van onze STEPOC® blokken die in hoogte gekalibreerd zijn.

De niveauverschillen tussen funderingsblokjes echter – en dus op het niveau van het eerste bed STEPOC® blokken – kunnen mogelijk de montage van de muur steeds meer accentueren. Deze onnauwkeurigheden op niveau van de funderingsblokjes kunnen de STEPOC® blokken doen kabbelen en dus open of onregelmatige voegen tussenin te creëren.

Soorten gebruikte blokjes (om ongeveer overeen te komen met de dikte van de funderingszool)
 • Pour une épaisseur de semelles de fondation de 20 à 25 cm : blocs de maçonnerie de 9 cm pleins (L/H/l = 39/19/09 ;
  soit la hauteur du bloc mis sur chant = 19 cm)
 • Pour une épaisseur de semelle de 30 cm : bordures 50/30/10
Tussenruimten tussen funderingsblokjes = 60 cm van middelpunt naar middelpunt

!Opmerkingen : In werkelijkheid, rekening houdend met de kleine voegen tussen STEPOC® blokken en kleine afwijkingen in grootte, moet de voeg tussen de funderingblokjes iets meer zijn dan 600 mm van middelpunt naar middelpunt.

Om deze reden en om bepaalde funderingsblokjes niet te moet verplaatsen, raden we aan om al deze blokjes niet te liniëren vooral het eerste bed STEPOC® wordt geplaatst.

U kunt vanaf nu het eerste bed STEPOC® leggen naargelang de plaatsing van de funderingsblokjes op voorwaarde dat u ze metselt met licht vochtige mortel die goed aangedrukt mag worden.

Plaatsen van funderingsblokjes loodrecht op een hoek:

3. Plaatsing van beugels en het eerste bed STEPOC®

Placer les étriers (fabriqués et livrés par nous) et enfiler en même temps le premier lit de STEPOC®

! Opmerking : Het 2de bed STEPOC® plaatsen voor het eventueel opbinden van de beugels.

Het tweede bed is verplaatst en omgekeerd ten opzichte van het eerste. Bijgevolg wordt de definitieve positie van de beugels in de muur slechts bepaald na het plaatsen van het 2de bed STEPOC®.

De beugels opheffen om de bekleding te verzekeren (30 mm beton) van hun onderliggend deel (door middel van een eventuele opbinding of door de afstandhouders onder de beugels te plaatsen).

4. Plaatsing van de horizontale staven

1 of 2 horizontale staven plaatsen per bed (waarbij u het evenutuele wapeningsplan volgt)

 • De staven plaatsen na de plaatsing van elke STEPOC® bed
 • De balken afwisselend plaatsen in de 4 diepe groeven, zoals op de schets hiernaast.

Dankzij deze 4 diepe groeven kunnen de horizontale en verticale wapeningen eenvoudig en correct geplaatst worden zonder risico op fouten.

  • Een voldoende overlapping voorzien tussen staven

Min. 40 keer de diameter van de gebruikte staven

Voorbeelden :

Diameter 6 : min. 25 cm – Diameter 8 : min. 35 cm – Diameter 10 : min. 45 cm – Diameter 12 : min. 55 cm – Diameter 41 : min. 65 cm …

Algemene kenmerken in verband met de wapeningen in de hoeken

De staven in de hoeken plooien, volgens eventueel specifiek legplan

Hoek met bilaterale druk :

(De staven kruisen + buitenversterking)

Hoek met binnendruk:

(De staven in de hoek kruisen)

Hoek met buitendruk :

(Staven parallel in de hoek)

5. De volgende STEPOC® bedden plaatsen droog (zonder mortel)

Herinnering : de horizontale staven bed per bed plaatsen

6. Wapeningen van de vloerplaat

Plaatsen van de vloernetten : 1 of 2 lagen naargelang het geval

– Bij 2 lagen netten :

– Betonnen afstandhouders : te verdelen over de bodem van de bekisting, +/- 5 per m2
– Het onderste net op de afstandhouders plaatsen.
– Afstandhouders tussen de onderste laag en de bovenste laag : parallel te verdelen elke 50 cm (om te vermijden dat het bovenste net te veel kan buigen wanneer men erop loopt tijdens het betonstorten…)

Opmerking :

De afstandhouders zijn niet nodig aan de rand van de muren dankzij de beugels die ook dienst doen als afstandhouders.
De hoogte van de afstandhouders bepalen volgens de dikte van de vloerplaat.

 

Voorbeeld:

Afstandhouders van 90 mm voor een vloer van 20 cm dik (dekking van min. 30 mm).
Het bovenste net op de afstandhouders en beugels plaatsen.

Overlapping tussen netten:

Bij voorkeur de netten omkeren («kruis op munt ») om loodrecht op de overlappingen in totaal 3 staafdiktes te hebben in plaats van 4.

7. Plaatsing van de verticale staven

Wanneer de STEPOC® blokken geplaatst worden tot de gewenste betonneringshoogte, glijd dan de verticale staven tot de voet van de muur, tussen de verspringende horizontale staven.

8. Betonneren

 

“Ronde” blokken

(dikte 28 cm)

2 basisprincipes

1.  De richting van blokken omkeren bij elk bed

2.  De verticale voegen 41 cm verschuiven (aan het uiteinde van de vork van de blokken)

Verbindingen tussen gebogen en rechte muur : 2 mogelijkheden

1. De dele van rechte muur ook opbouwen met  « ronde » blokken.

(De inkeping van de STEPOC® type R laat bochten toe in de 2 richtingen, evenals rechte muren)

2. Verbinding tussen rechte en ronde blokken :

De 2 muren onderbreken loodrecht op de tussenliggende voeg.
De 2 bloktypes sluiten dus aaneen (of uitzetvoeg indien nodig).

De wapeningen kunnen voortgezet worden en overgaan van één bloktype naar het andere.

Het vulbeton van de 2 muren kan ook in contact met elkaar komen en doorlopend zijn
(Het zijn enkel de blokken – dus enkel de bekisting -, die een voeg vormen tussen de 2 muurdelen)

 

Romaanse trap


 
De verbindingsblokken plaatsen om het uiteinde van de hoek te sluiten + de binnenkant van de hoek bekisten.

Technische documenten downloaden


Rechte blokken

(diktes 15, 19, 24, 30, 40 et 55 cm)

2 basisprincipes

1°  De verticale voegen de breedte van een blok verschuiven (e)

(Absoluut vermijden dat dwarse wanden boven elkaar liggen !)

2°  De richting van blokken omkeren bij elk bed !

Voor eenzelfde bed : dezelfde draairichting aanhouden, vooral in de hoeken;

Nooit blokken rug aan rug plaatsen in de hoeken of aan de verbindingen met de dwarse muren.

Er moet altijd vulruimte blijven tussen 2 blokkenwanden.

Variante voor muren van 19 cm dik

Verband op halve lengte, esthetischer. Met de blokken van 19 cm, is een verschuiving van 30 cm (in plaats van 19 cm) van de verticale voegen ook mogelijk.

! Dit soort verband voor zichtbare muren vraagt echter meer afsnijdingen en kan arbeidsintensief zijn wanneer er veel hoeken moeten worden gemaakt.

De blokken “met platte rug”

De blokken “met platte rug” (zonder inkeping in de achterwand) worden gebruikt in de hoeken en/of voor muuruiteinden.

Het teveel aan blokken wordt niet apart gezet, maar worden willekeurig verdeeld onder de andere.

N.B. : Deze blokken met platte rug zijn automatische bijgevoegd in de pakketten. Hun hoeveelheid verschilt van dikte tot dikte

(1 stuk per 3 tot 6 blokken).

Indien mogelijk de muurlengtes aanpassen in functie van de lengte en breedte van de gebruikte blokken.

Berekening van de aan volledige blokken aangepaste afmetingen

Binnenafmetingen : x keer 60 cm min de dikte van de blok
Voorbeeld: Kuip van 8 x 4 m binnenafmetingen met blokken van 24 cm dikte

Lengte : 14 blokken x 60 cm – 24 cm = 8,16 m binnenkant
breedte : 7 blokken x 60 cm – 24 cm = 3,96 m binnenkant

Buitenafmetingen  : x keer 60 cm + 24 cm = 8,64 m binnenkant
Voorbeeld: Kuip van 8 x 4 m binnenafmetingen met blokken van 24 cm dikte

Lengte : 14 blokken x 60 cm + 24 cm = 8,64 m buitenkant
breedte : 7 blokken x 60 cm + 24 cm = 4,44 m buitenkant

Wanneer een precieze muurlengte gerespecteerd moet worden,
slijp een blok per rij op maat, en plaats hem op het uiteinde
van de muur.

Loodrecht op de openingen (deuren en/of ramen) en/of uiteinden van muren

De achterzijde (gesloten wand) van de blokken plaatsen (zoniet de kant van de muur bekisten om het beton te stoppen.)

Op deze muuruiteinden is het aangewezen om de laatste blok 1 op 2 om te draaien om de gesloten zijde aan het uiteinde te plaatsen (de 2 laatste blokken van deze rijen worden zo tegenover elkaar geplaatst)

(In de schets hiernaast : 180° pijl naast de blokken die omgekeerd zijn)

Verbindingen met dwarsmuren : 2 mogelijkheden

 


Dwarsmuren verbonden (overlappend) met buitenmuren

Dwarsmuren ZONDER verbinding

 


Voor de binnenmuren van kelders bijvoorbeeld, die zijdelings niet of nauwelijks belast zijn, is de verbinding met de buitenmuren technisch niet nodig.
Een paar horizontaal geplaatste staven kunnen in afwachting volstaan om deze binnenmuren in verband te plaatsen.
Deze staven gespreid storten indien mogelijk.
Met de slijpschijf een inkeping maken in de langswand van de buitenmuur om de doorgang van de staaf mogelijk te maken.
Om het beton van de 2 muren met elkaar in verbinding te brengen, slijp de buitenblok dieper in V-vorm.

Ter herinnering, vermijd om 2 wanden tegen elkaar te plaatsen met een vrije voeg tussen (Loodrecht op de verbindingen : achterwand van de eerste dwarse blok tegen langswand van de loodrechte muur).

Om deze aaneensluitende wanden te vermijden, voorzie een afgesneden blok 1 bed op 2 tegen de loodrechte muur.

((In de schets hiernaast : afgesneden blokken in het rood)).

Extra-brede Stepoc van 55 cm


Mogelijkheid om de muur volledig of gedeeltelijk te vullen, naar behoefte:

De STEPOC® XL bekistingsblokken zijn voorzien van 3 compartimenten over de breedte. Daardoor kan de muur gedeeltelijk gebetonneerd wordenbij voorbeeld enkel in de buitenste gedeelten. Het centrale gedeelte kan leeg blijven of ook geheel of gedeeltelijk gevuld worden.

Aangepaste blokken voor uiterst brede kelder of funderingsmuren :

Laag Energie Woningen (LEW)- of passiefhuizen vereisen dikke isolatie ! In dat geval moeten de funderingsmuren ook dikker worden om het binnenmetselwerk, de isolatie en het gevelmetselwerk te kunnen dragen dat ver naar buiten wordt gebracht. De nieuwe STEPOC® XL blokken bieden een eenvoudige oplossing voor dit probleem. In het voorbeeld hiernaast : enkel de buitenste gedeelten zijn gevuld.
Het centrale gedeelte onder de isolatie blijft hol.

Waarom Extra-Brede STEPOC® blokken gebruiken in plaats van 2 muren naast elkaar ?

Eenvoudigere en snellere plaatsing :  Gelijktijdige opbouw s van 2 muren met de STEPOC® XL. Daarentegen is het ingewikkeld 2 muren naast elkaar te bouwen, vanaf de plaatsing van de eerste laag ! Di brengt heel wat grote praktische moeilijkheden met zich mee : de plaatsing van de profielen (moeten regelmatig verplaatst worden…) en de touwtjes, of de plaatsing van het niveau.

N.B. : Of de muren nu gelijktijdig of na elkar worden gebouwd maakt niet niet, want de moeilijkheden blijven grotendeels dezelfde.

Uitstekende stabiliteit : De vele tussenstukken van de STEPOC® XL zorgen voor de verbinding tussen de gebetonneerde wanden.
Indien echter 2 muren onafhankelijk van elkaar geplaatst worden, moeten dwarsverbindingen gemaakt worden om ze aan elkaar te koppelen. Dit is een vervelend en duur werk.
N.B. : Indien de buitenmuur niet tegen de binnenmuur steunt, moet U ervoor zorgen dat deze buitenmuur alleen de gronddruk kan opvangen…

Kenmerken van de STEPOC® XL :

Afmetingen (cm) : 36,7 / 20 / 55 cm  (L/H/b)

Aantal blokken per m² : 13,64 stuks / m²

Gewicht : 32,5 kg / stuk

Afwerking : Verzorgde afwerking, strakke textuur Scherpe kanten (geen schijnvoegen)

Hoogteprecisie : Geherkalibreerde blokken via frezen na het vormgieten

Mogelijkheid om eenvoudig wapening te plaatsen indien nodig : 2 x 2 groeven in de buitenste gedeelten;(max diameter 14 horizontaal)

Verpakking: 36 blokken per pak

Verdeling 2 types blokken in de pakken :

Plaatsing van de blokken: Plaatsing van de blokken

Vulbeton : (Gecompartimenteerde blokken ; vandaar meerdere mogelijkheden))

Bij vulling van de 2 buitenste gedeelten (voor keldermuren) : 183 liters per m²

Supplement in de hoekens : + 127,5 liters liters per hoek en per meter hoogte

Bij vulling van het centrale gedeelte alleen: 175 liters per m²

Bij vulling van de volledige muur : 358 liters per m²

Kenmerken van het vulbeton : Vloeibaarheid S4 (of F5) ; korrelgrootte 4/8
Weerstandsklasse naargelang toepassing

Voorschriften betonnering : Raadpleeg onze website – betonneren

HOEKBLOKKEN

(Achterkant gesloten, zonder ineenvoeging. Achterkant met groeven)

1 blok op 3

STANDAARD Blokken

(gebogen dwarse afscheidingen ; geen groeven)

2 blokken op 3

T Type AX

Afwerking van alle vlakken: Glad ontkistingsbeton
Afgeronde bovenzijde
Zijkanten: scherpe randen
Verticale zijden net niet loodrecht: schuinte = 2.4 tot 3% (volgens de hoogtes)
Hijsogen: één op elke zijde van de verticale wand

  Gecombineerde verbinding van de zijvlakken :

  • Tand-groef
  • Driehoekige uitholling om er eventueel een soepele dichtheidsvoeg in te gieten.

Detail van de verbinding tussen 2 elementen: (boveneenzicht)

Overdikte aan de inklemming om de afwezigheid van de hoekversterking te compenseren. Hellende voet voor het wegvloeien van zure sappen of regenwater.

Afgeronde kop om beschadiging van de dekzeilen te vermijden.

Afmeting


 

Lengte= 2,5 lm

Totale Hoogte H (cm)TypeVoetP (cm)GewichtBelasting silo (*)Belasting aan de uiteindenHijsogen
Pied V (cm)Sommet S (cm)
203T-AX2.0154300012,09,22 x Rd24
265T-AX2.5200437013,09,22 x Rd30
Nuttige hoogte = 2.50 m, komt overeenmet de L-elementen voor silo's van type DX
315T-AX3,0240572014,09,22 x Rd30
Nuttige hoogte = 3,00 m, komt overeenmet de L-elementen voor silo's van type DX

(*) Belasting van de silo: maximale inkuiling, plus overbelasting door een tractor (asbelasting tot 5 ton).