Uitvoering

Plaatsing van de BETONNEN GLOBAL blokken

 

Basisregels :

1. Richting van de betonblokken

2. Verband van de betonblokken

Plaatsing van de isolatie blokken

De isolerende blokken moeten ingepast worden na de plaatsing van elk bed betonblokken:

De verbindingen tussen betonblokken en isolerende blokken zijn strak en goed gesloten.

DETAIL VAN DE HOEKEN

 

Afhankelijk van diktes

Grijs EPS van 20 cm
Grijs EPS van 30 cm

Afsnijdingen

 

Indien mogelijk, de blokken volledig loodrecht op de hoeken laten.

In het geval van specifieke afsnijdingen (verschillend van 20 of 40 cm)

Voor deuren en/of ramen

Openingen - Slagen

 

Loodrecht op de openingen, wordt de hoogkant van de betonblokken bekist voor het betonneren.

Zijkant van de welfsels

Buitenisolatie ter hoogte van de welfsels of vloeren is essentieel.De grijs EPS-blokken mogen niet onderbroken worden boven de muren. Het bed isolatie-blokken (of 2 bedden, in bepaalde gevallen) dat moet toegevoegd worden ter hoogte van de welfsels doet ook dienst als bekisting voor het gestorte beton aan de rand van de welfsels en/of voor de drukchape.

Voorzorgen - Aanbevelingen

Thermische onderbreking aan de basis van de betonmuur
Om het meeste voordeel te halen uit het Global Construct systeem, is het aanwezig om de koudebrug te vermijden aan de basis van de betonmuur !

STEPOC 15 cm  N / A

STEPOC 40 cm N / A

STEPOC 19 cm N / A

STEPOC 55 cm  N

STEPOC 24 cm N / A

STEPOC 28 cm  R

STEPOC 30 cm N / A

N = ZONDER schijnvoeg

A = MET schijnvoegen

R = ronde (voor gebogen muren)

Twee afwerkingen


TYPE A
MET SCHIJNVOEG

TYPE N
ZONDER SCHIJNVOEG

Afmetingen & kenmerken (dikte, gewicht, opvulbeton, enz.)
Afmetingen (L/H/l)TypeGewichtOpvulbetonAantal blokken per pakAantal blokken per rijAantal blokken per m²
Rechte blokken
60 / 20 /15N21,0 kg75 l/m²96198,33 stuls/m²
60 / 20 / 15A21,0 kg75 l/m²9619
60 / 20 / 19N23,0 kg100 l/m²7214
60 / 20 / 19A23,0 kg110 l/m²7214
60 / 20 / 24N24,0 kg150 l/m²6012
60 / 20 / 24A24,0 kg155 l/m²6020
60 / 20 / 30N26,5 kg210 l/m²4812
60 / 20 / 30A26,5 kg210 l/m²4812
60 / 20 / 40N37,5 kg270 l/m²36 /
60 / 20 / 40A35,0 kg275 l/m²36 /
36,7 / 20 / 55N31,5 kg183 l/m²
+ 127,5 l per hoek en per m hoogte
361213,64 stuks/m²
« Ronde » blokken : mogelijkediameters vanaf 1.75m tot een rechte muur !
54 / 20 / 28N28,0 kg170 l/m²48 / 9,21 stuks/m²
Dikte te gebruiken blokken

Te bepalen volgens de toepassing en de op te nemen krachten.
De dikte van de blokken is niet noodzakelijk gekoppeld aan de hoogte van de te bouwen muur.

Voorbelden :
– Blokken van 15 cm volstaan voor opgaande muren van een klassieke woning waarvan de hoogte doorgaans 2,60 m is (betonneren in 2 fasen aanbevolen).

– Blokken van 19 cm kunnen geschikt zijn voor brandwerende muren met een aanzienlijke hoogte (soms meer dan 10 m hoog) op voorwaarde dat ze lateraal niet belast worden.

U kunt ons studiebureau raadplegen om te weten welk type blokken het beste geschikt is voor uw specifiek geval.

Voor standaard keermuren, meestal gebruikte blokdiktes :

– Muren van 1 m hoog : Blokken van 19 cm
– Muren van 2 m hoog : Blokken van 24 cm
– Muren van 3 m hoog : Blokken van 30 cm
– Muren van 4 m hoog : Blokken van 40 cm of 55 cm

Deze diktes zijn van toepassing voor een perfect horizontaal terrein en zonder overbelasting.

Beschrijving


DE 4 VOORDELEN VAN DE STEPOC® BLOKKEN

Droog plaatsen

(stapelen zonder mortel)
Eenvoudig en snel

Gekalibreerde blokken

Ongeëvenaarde precisie in hoogte dankzij het frezen van de contactoppervlakken tussen de bloklagen.

Verzorgde afwerking

De blokken kunnen zichtbaar blijven

Bewapeningen (indien nodig)

Dankzij 4 diepe inkepingen is het plaatsen van eventuele wapeningen gemakkelijk

Toepassingen


7 blokkenmaten waarvan (1 type voor gebogen muren)

Gewapende muren

Keermuren en/of kademuren, zwembaden, Réservoirs, tanks, opslag, Silo’s, meestvaalten, kelders (indien nodig) en liftschachten

Niet-gewapende muren

Kelders (meestal niet-gewapend), opgaande muren, brandmuren en diverse constructies

Technische documenten downloaden


Technische notities

Voor alle technische notities, contacteer ons

FAQ : STEPOC®


Kan men de wanden van de Stepoc-blokken bij de dimensioneringsberekening van een muur meetellen?

De Stepoc®-blokken worden normaal beschouwd als verloren bekisting. Daarom wordt er met de dimensioneringsberekeningen van de muren in Stepoc alleen rekening gehouden met de dichting aan de binnenkant die wordt gevormd door het opvulbeton. In de praktijk worden daarom de 2 buitenwanden met een dikte van ongeveer 35 mm buiten beschouwing gelaten. Met Stepoc-blokken die een dikte hebben van 30 cm kan bijvoorbeeld een dichting van 23 cm dik worden gegoten.
Ter informatie, sommige technische bureaus tellen een van de 2 wanden mee in hun berekeningen, de wand is in dit geval gecomprimeerd.

Deze hypothese wordt echter betwist door andere bureaus die over de stabiliteit gaan omdat de blokken geen metselwerk zijn maar eenvoudig op elkaar worden geplaatst. Het contact tussen de wanden mag dus niet te strak zijn maar dient eerder te worden gemaakt door puntcontacten …

Samengevat is de meest verstandige optie om de wanden van de blokken buiten beschouwing te laten zoals hierboven uitgelegd, ondanks het feit dat deze wanden bijdragen aan het buigen van de muur.

Wat is de weerstand van Stepoc-blokken?

Stepoc-blokken moeten bestand zijn tegen de druk van het vloeibaar gemaakt beton, gegoten op een vloerhoogte.
De weerstand van het beton waaruit de Stepoc-blokken bestaan is hoger dan 30 N/mm². Dit beton is aanzienlijk rijker aan cement dan die van gewone metselblokken, zonder dat men de toevoegsels meetelt die de Stepoc-weerstand tegen barsten verbeteren.

Hebben keldermuren gewapend beton nodig?

Ja, in de volgende gevallen:

Hevige uitbraken van de dammen:

  • Zware overbelasting op de ophoging aan de rand van de muren (weg of parkeerplaats)
  • Belangrijke hoogte van inhouding van de dammen (in het algemeen hoger dan 2,2 m nuttig)

Grond niet homogeen of niet voldoende draagkrachtig (risico’s van verschillende verdichtingen)

Geen kelders met compartimenten (afwezigheid van binnenmuren)

Houten huis: de verzakking door lasten op de muren van de kelders is wellicht minder met dit soort lichte structuur.

POm dit stabiliserende tekort aan gewicht te compenseren worden de keldermuren meestal verstevigd door ze te verbinden met de vloerplaat (fundering)..

Kan ik het vulbeton zelf met de betonmolen klaarmaken?

Het mengen van beton door uzelf wordt om drie redenen niet aanbevolen :

Op het niveau van de prijs: de kosten van de grondstoffen (zand, in korrels en cement) zijn ongeveer gelijk aan die van het voorbereide beton … Er valt dus weinig te winnen door het beton zelf voor te bereiden. Als u arbeidskosten in rekening moet brengen is het waarschijnlijker dat dit beton u veel meer kost dan beton dat door menger wordt gebracht.

Op het niveau van de kwaliteit van het beton: handmatige dosering (in water, in cement) in een betonmixer is nooit zoals het hoort; dit komt ten koste van de kwaliteit van het beton.

Op het niveau van de kwaliteit van de vulling: de relatief lange tijd tussen het storten van betonmengsels is nadelig voor de homogeniteit en kwaliteit van de vulling.
Namelijk, door het gestorte beton van de eerste mengsels samen te laten klonteren op de dwarswanden van de blokken of rond de versterkingen; met het risico dat de compartimenten van muren geleidelijk gevuld worden …
Als we de vulhoogte beperken om dit fenomeen te voorkomen, zullen de opeenvolgende vullingen net zoveel stortvoegen in de muur genereren.

Behalve voor hen die geen waarde hechten aan de hoeveelheid werk, is er nog een 4de reden die we kunnen toevoegen om het beton niet zelf te maken: het zware werk en de tijd die nodig is om het beton voor te bereiden en het naar de muur te brengen!

Behalve voor hen die geen waarde hechten aan de hoeveelheid werk, is er nog een 4de reden die we kunnen toevoegen om het beton niet zelf te maken: het zware werk en de tijd die nodig is om het beton voor te bereiden en het naar de muur te brengen!

1 zak cement van 25 kg

1 kruiwagen van 80 l iets lager gevuld dan tot aan de rand (70 tot 75 l), waarvan:

  • 45 l gebroken steen 4/8
  • 30 l rivierzand 0/2

10 tot 12 l (1 emmer) water afhankelijk van de vochtigheidsgraad van het zand

+ ½ kop vloeimiddel

Mogelijke soorten belastingen


Standaard belastingen

Bijzondere belastingen

Te controleren stabiliteit

Standaard belastingen

Voor de volgende standaard belastingen is geen technische keuring nodig

MuurtypeBeschrijving van de standaard belastingen
Keermuur of kademuurHorizontale ophoging
(geen taludheling boven de muurbovenkant)

Toelaatbare overbelasting op de ophoging langs
de muurbovenkant: aslast tot 2 Ton
OpslagMaximaal opslag van los gestort materiaal zoals :
grind,
droog zand, granen, mest, steenkool, compost ...
Sleufsilo's Inkuiling + vastdrukken met een trekker
Bijzondere belastingen

Voor de hieronder beschreven lasttypes, gelieve ons te raadplegen.

Hiervoor is een technische keuring door ons nodig om te bepalen of de standaard elementen geschikt blijven voor uw situatie.
N.B. : In functie van uw specifieke situatie is het misschien nodig speciale elementen te voorzien (diktes, voetlengte en/of bewapeningen aan te passen).

Lasttypes
waarvoor een technische keuring nodig is
Gegevens na te gaan
door ons studiebureau
Bij Talud :Hoogte H van het L-element ?

Niet opgehoogde hoogte B bovenaan de muur ?

Hoek van het talud ?

Afstand R van de voet van het talud ten opzichte van de muur ?
Bij Overbelasting:Hoogte H van het L-element ?

Soort Overbelasting S ?
Voertuig ? (Auto, tractor, lichte of zware vrachtwagen...?)
Permanente belasting ? (Stock, constructie, ... ?)

Niet opgehoogde hoogte B bovenaan de muur ?

Afstand R van de overbelasting ten opzichte van de muur ?
Te controleren stabiliteit

Als de voet van de L aan de kant tegenover de te dragen belasting staat
N.B. : De hieronder afgebeelde elementen worden op bestelling gemaakt, met speciale bewapeningen.

 Aan ons studiebureau door te geven informatie
Ingeval van druk tegen de rugzijde van de L :Kan een deel van de funderingsplaat onder de te dragen belasting gebruikt worden : T ?

Is er een Bu aanslag aan de kant tegenover de te dragen belasting ?

Is er een permanente belasting P op de voet ? Hoe zwaar is die ?

BETON- EN ARGEXBLOKKEN OM TE METSELEN

Wij produceren een breed gamma aan traditionele metselblokken die alleen verkrijgbaar zijn via onze verdelers.

AFWERKING EN PRECISIE

Onze blokken hebben al een aardige reputatie verworven! Zij onderscheiden zich door hun zorgvuldige afwerking en precieze afmetingen.

WEERSTANDSKLASSE

Onze blokken zijn geschikt voor nieuwbouw, renovatie en complexe technische en bouwkundige projecten. Ons gamma betonblokken is trouwens beschikbaar in weerstandsklassen van F6 tot F25, terwijl de Argexblokken van F3 tot F8 verkrijgbaar zijn. Raadpleeg onze tabel met afmetingen om de beschikbaarheid te weten.

LABEL EN BENOR-CERTIFICATIE

Onze blokken hebben CE2+- en BENOR-label waardoor een permanente kwaliteit van onze producten kunnen garanderen. Raadpleeg voor meer informatie onze tabel met de afmetingen.

Argex blokken GROOT FORMAAT

We stellen dat groot model voor om een beter rendement mogelijk te maken : Lengte=;60 cm x Hoogte de 25 cm. (slechts 6,4 blokken per m² -in plaats van 12,5 stuks per m² met het standaard formaat 39 x 19 cm).

TOPARGEX

100 % argex, behalve cement en zand (geen enkel steenslag en/of gerecycleerd beton).

Vandaar die lichte blokken om de plaatsing te vergemakkelijken :
. dikte van 9 cm : 12 kg per blok
. dikte van 14 cm : 15 kg per blok
. dikte van 19 cm : 18 kg per blok

Weerstandsklasse F4

Met andere woorden, druksterkte van minimum 40 kg/cm².
N.B. : Gemiddeldeweerstandsvermogen berekend volgens de volledige blokoppervlakte (met de holle gedeeltes inbegrepen)

2 modellen :

Blokken om te metsen ou Gefreesde blokken om te VERLIJMEN

Exclusief systeem :
Herkalibrering van de blokkenhoogte met een freesmachine
(Hoogteprecisie = +/- 0,2 mm !)

Technische documenten downloaden


Informatie over materialen

BETON bekistingsblok

Afmetingen : 60/20/20 (L/H/B)
of 8,33 stuks/m²

Opvulbeton : 100 l/m²

Na het vormen geherkalibreerde blokken: Hoogtenauwkeurigheid +/- 0,4 mm

Ongeëvenaarde precisie in hoogte dank zij het frezen van de contactoppervlakken tussen de bloklagen.
Indien de eerste laag goed vlak is, blijven de horizontale voegen regelmatig en valk tot de laatste laag.

Verzorgde afwerking

De blokken zijn voorzien van schijnvoegen en kunnen zichtbaar blijven.
De blokken zijn eveneens voorzien van 2 gleuven om de plaatsing van wapeningsstaven of horizontale leidingen (tot diameter 18 mm) toe te laten.

 

Grijs EPS isolatieblok

Afmetingen : 60 x 20 cm (L x H) ; of 8,33 stuks/m² Diktes : 20 of 30 cm  

Beschrijving :


Materiaal : Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verbeterd door het bijvoegen van speciaal grafiet dat de warmtestraling als een spiegel reflecteert.

 

N.B. : De ontwerpers van het Princess Elisabeth Antartica poolstation (het eerste “Zero Emission” wetenschappelijk station) hebben Neopor (Grijs EPS) gekozen als isolatiemateriaal.

 

Densiteit : 20 g/l (densiteit gagarandeerd op 10% na)

Nauwkeurigheid : door injectie gevormde blok met beperkte maattoleranties. Die grijse EPS blokken zijn iets groter dan de betonnen blokken om goed tegen elkaar aan te sluiten.

Zichtvlak : Speciale inkervingen om het hechten van eventuele pleisters te verbeteren.

 

Kwaliteiten van grijs EPS


Hoge isolatieprestaties

Warmtegeleidingscoëfficient Lambda = 0,031 W/mK

Ter vergelijking, Lambda waarden van andere algemene isolatiematerialen :

Polystyreen (EPS) :  = 0,035 W/mK
(of 13% meer dikte nodig voor een gelijkwaardig isolatie)

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) : = 0,032 tot 0,038 W/mK

Cellenbeton : = 0,10 tot 0,12 W/mK
(of min. 325 % meer dikte nodig voor een gelijkwaardige isolatie !…)

Glaswol of minerale wol: = 0,035 tot 0,041 W/mK

Polyurethaan (PU) : = 0,023 W/mK

 

Duurzaam

Inert! Alleen niet bestand tegen langdurige blootstelling aan UV-stralen, maar volkomen duurzaam indien beschut tegen het licht

Ecologisch

Bevat geen enkele giftige stof, biologisch neutraal. Bestaat uit 98 % lucht + 2 % geëxpandeerd polystyreen.

Het bewijs van de niet-giftigheid van polystyreen is zijn dagelijks gebruik in de biologie of voor talrijke voedingsverpakkingen.

100 % recycleerbaar

Isolatie met open cellen

Hierdoor is een goede waterdampdiffusie mogelijk.
We besteden elders op de website een heel hoofdstuk aan dit belangrijk onderwerp.

 

Hantering

Grijs EPS isolatie kan bij elk weer geplaatst worden.
Grijs EPS kan eenvoudig gesneden en gladgeschuurd worden.
Hij verblindt niet bij plaatsing bij zonneschijn.
Hij geeft geen stof af en veroorzaakt geen huidirritatie bij het gebruik .

 

Eco-efficiëntie en grijze energie


Eco-efficiëntie

Eco-efficiëntie bestaat eruit om tegelijkertijd de kosten en de effecten op het milieu te evalueren (zijnde de consumptie van materialen en energie alsook het economisch potentieel).

De grafiek hieronder vergelijkt de eco-efficiëntie van de grijs EPS met alternatieven zoals Styropor en rotswol.

De resultaten zijn verdeeld in een diagram met 4 kwadranten.
De kosten staan op as x, de effecten op het milieu op as y.
Wanneer de kosten laag zijn, bevindt het product zich rechts.
Wanneer het effect op het milieu laag is, bevindt het product zich in het bovenste deel van het diagram.
Dit is het geval voor de grijs EPS.

(Deze vergelijking werd gemaakt in het kader van een analyse van de eco-efficiëntie van warmteisolatiesystemen (buitenisolatie) op het voorbeeld van het “3-literhuis “van de Brunckviertel-wijk in Ludwigshaven in 2000, bevestigd door het Öko-Instituut van Fribourg en door de TÜV.)

 

Grijze energie

Om een isolerend materiaal eerlijk te evalueren, moet zijn volledige CO2-voetafdruk opgemaakt worden en niet alleen de grijze energie geëvalueerd worden..

De CO2-voetafdruk van een isolerend materiaal moet de grijze energie (energie nodig voor de productie, transport, plaatsing, vernieting of recyclage) bevatten, maar ook zijn energiebesparingpotentieel. Anders gezegd : de totale hoeveelheid bespaarde verwarmingsenergie dankzij het gebruik ervan.
Hiervoor moet de volledige levensloop van dit isolerend materiaal geëvalueerd worden en moet er rekening gehouden worden met de duurzaamheid ervan…

Jammer genoeg beschikken we niet over resultaten van een vergelijkende studie die isolerende materialen op deze globale manier evalueert.
Toch kunnen we één ding bevestigen : de grijs EPS mag dan een grotere grijze energie hebben dan isolatiematerialen zoals vlas- of hennepvezels, houtcellulose of schapenwol, de levensduur van de grijs EPS zal veel langer zijn dan die van organische materialen, en in elk geval niet beperkt worden tot slechts één generatie… (De levensduur van cellulosewatten wordt geschat op ongeveer 30 jaar, met ondertussen risico op verzakking, verslechtering van de isolatie door vochtigheid of verroting…)

Een globale evaluatie zou er trouwens rekening moeten mee houden dat de warmteweerstand van de grijs EPS beter is dan die van natuurlijke isolatiematerialen.
Welnu, de grijze energie uitgedrukt in kWh per m³ materiaal houdt hier geen rekening mee. Bij gelijke isolatie is nochtans minder dikte – dus minder volume – nodig van een materiaal met een betere warmteweerstand…

De CO2 – voetafdruk van de grijs EPS is in elk geval zeer positief zelfs indien hij niet specifiek becijferd werd.

Gebruiksaanwijzing

Kleefmortel voor gefreesde betonblokken of argexblokken


Toepassingsdomein en kenmerken van Collelomme:

Vermetselen (met zeer dunne voegen) van gefreesde beton- of argexblokken, zowel binnen als buiten.
Collelomme is een droge voorgemengde kleefmortel om betonblokken te verlijmen van weerstandsklasse M15 (CE volgens de NBN EN 9982 norm).Dankzij zijn unieke samenstelling garandeert Collelomme een uitstekende hechting en een uiterst verhoogde waterretentie.

Voorbereiding van de ondergrond:

Bij de plaatsing mogen de blokken niet met water verzadigd zijn. Het oppervlak moet eveneens vrij van stof zijn. Tijdens het verlijmen moet de omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C bedragen. Nooit toepassen op een ondergrond die bevroren is, aan het bevriezen is of dreigt te bevriezen binnen de 24 uur.
Bescherm de frisse voegen tegen de koude, tegen neerslaande regen en wind.

Voorbereiding van het mengsel:

– Meng Collelomme met +/- 23% helder water (zijnde +/- 6 liter water per zak van 25 kg of 1,2 liter water per 5 kg Collelomme).
N.B.: Respecteer zo goed mogelijk de voorgeschreven hoeveelheid water.
Meng bij voorkeur beperkte hoeveelheden, afhankelijk van hoe snel het mengsel verwerkt kan worden, bijvoorbeeld 5 kg kleefmortel tegelijkertijd.

– Goed mengen met een aangepaste mechanische betonmixer tot een goed homogene “pasta” zonder korrels is verkregen. Het mengsel gedurende enkele minuten laten rusten vooraleer opnieuw lichtjes te mengen.
– Periode waarin het mengsel moet worden gebruikt: maximum 3 uur. Zodra de mortel gebruikt is, kan hij daarna niet opnieuw gemixt of gebruikt worden.
– Geschat verbruik van de kleefmortel: (per m² muur) :

Epaisseur des blocsPetits formats
(39,0 x 19,8 cm)
Grands formats
(60,0 x 25,8 cm)
9 cm3,5 à 4,0 kg/m²2,5 à 3,0 kg:m²
14 cm4,0 à 4,5 kg/m²2,7 à 3,2 kg/m²
19 cm4,5 à 5,0 kg/m²3,0 à 3,5 kg/m²
24 cm4,7 à 5,2 kg/m²/
29 cm5,0 à 5,5 kg/m²/

Plaatsing:

– Het 1ste bed blokken moet precies op niveau geplaatst worden met mortel.
– Voor de volgende bedden, de blokken verlijmen met een verdeelbak die aangepast is aan de breedte van de blokken.
– De kleefmortel uitstrijken over een aangepaste lengte zodat de blokken er binnen de 7 minuten kunnen worden op geplaatst. Let er dus op dat de kleefmortel niet uitdroogt, vooral bij warm weer of wind.
– Op plaatsen waar de verdeelbak niet bijkan (hoeken, kruisingen tussen muren), moet de kleefmortel met een truweel uitgestreken worden.
– De blokken omdraaien vooraleer ze bovenop de muur te plaatsen (om restjes stof of korreltjes die onderaan de blokken achtergebleven zijn te verwijderen).
N.B. : N.B.: Mochten deze restjes op de kleefmortel vallen, verhinderen ze een goede hechting van de blokken. Er is dan geen goede plaatsing van blokken met erg dunne voegen.
– Plaatsing van de blokken:
– o De verticale voeg aandrukken (de blok tegen de vorige drukken door hem licht van boven naar onder te bewegen zodat de verticale kleefmortel platgedrukt wordt). Vervolgens de blok op de horizontale kleefmortel plaatsen die uitgestreken is op het onderste bed.
Daarna de blok lichtjes verticaal aandrukken met behulp van een houten hamer of met het heft van een stuk gereedschap.
– De loodrechte stand van de in de hoek geplaatste blok kan gecorrigeerd worden na de plaatsing van 3 of 4 blokken aan beide zijden van de hoek. Met behulp van een rubberen hamer, kunnen de blokken een beetje verschuiven om de loodrechte stand in de hoek af te stellen.
– De blokken uitlijnen aan de hand van het touwtje.
– Om geen vlekken op de blokken te maken is het aangeraden de overtollige kleefmortel na het verhardingsbegin met een truweel te verwijderen.

Opslag :

De Collelomme kleefmortel blijft 12 maanden goed indien hij in zijn originele verpakking en droog bewaard wordt.