Mogelijke soorten belastingen


Standaard belastingen

Bijzondere belastingen

Te controleren stabiliteit

Standaard belastingen

Voor de volgende standaard belastingen is geen technische keuring nodig

MuurtypeBeschrijving van de standaard belastingen
Keermuur of kademuurHorizontale ophoging
(geen taludheling boven de muurbovenkant)

Toelaatbare overbelasting op de ophoging langs
de muurbovenkant: aslast tot 2 Ton
OpslagMaximaal opslag van los gestort materiaal zoals :
grind,
droog zand, granen, mest, steenkool, compost ...
Sleufsilo's Inkuiling + vastdrukken met een trekker
Bijzondere belastingen

Voor de hieronder beschreven lasttypes, gelieve ons te raadplegen.

Hiervoor is een technische keuring door ons nodig om te bepalen of de standaard elementen geschikt blijven voor uw situatie.
N.B. : In functie van uw specifieke situatie is het misschien nodig speciale elementen te voorzien (diktes, voetlengte en/of bewapeningen aan te passen).

Lasttypes
waarvoor een technische keuring nodig is
Gegevens na te gaan
door ons studiebureau
Bij Talud :Hoogte H van het L-element ?

Niet opgehoogde hoogte B bovenaan de muur ?

Hoek van het talud ?

Afstand R van de voet van het talud ten opzichte van de muur ?
Bij Overbelasting:Hoogte H van het L-element ?

Soort Overbelasting S ?
Voertuig ? (Auto, tractor, lichte of zware vrachtwagen...?)
Permanente belasting ? (Stock, constructie, ... ?)

Niet opgehoogde hoogte B bovenaan de muur ?

Afstand R van de overbelasting ten opzichte van de muur ?
Te controleren stabiliteit

Als de voet van de L aan de kant tegenover de te dragen belasting staat
N.B. : De hieronder afgebeelde elementen worden op bestelling gemaakt, met speciale bewapeningen.

 Aan ons studiebureau door te geven informatie
Ingeval van druk tegen de rugzijde van de L :Kan een deel van de funderingsplaat onder de te dragen belasting gebruikt worden : T ?

Is er een Bu aanslag aan de kant tegenover de te dragen belasting ?

Is er een permanente belasting P op de voet ? Hoe zwaar is die ?

BETON- EN ARGEXBLOKKEN OM TE METSELEN

Wij produceren een breed gamma aan traditionele metselblokken die alleen verkrijgbaar zijn via onze verdelers.

AFWERKING EN PRECISIE

Onze blokken hebben al een aardige reputatie verworven! Zij onderscheiden zich door hun zorgvuldige afwerking en precieze afmetingen.

WEERSTANDSKLASSE

Onze blokken zijn geschikt voor nieuwbouw, renovatie en complexe technische en bouwkundige projecten. Ons gamma betonblokken is trouwens beschikbaar in weerstandsklassen van F6 tot F25, terwijl de Argexblokken van F3 tot F8 verkrijgbaar zijn. Raadpleeg onze tabel met afmetingen om de beschikbaarheid te weten.

LABEL EN BENOR-CERTIFICATIE

Onze blokken hebben CE2+- en BENOR-label waardoor een permanente kwaliteit van onze producten kunnen garanderen. Raadpleeg voor meer informatie onze tabel met de afmetingen.

Argex blokken GROOT FORMAAT

We stellen dat groot model voor om een beter rendement mogelijk te maken : Lengte=;60 cm x Hoogte de 25 cm. (slechts 6,4 blokken per m² -in plaats van 12,5 stuks per m² met het standaard formaat 39 x 19 cm).

TOPARGEX

100 % argex, behalve cement en zand (geen enkel steenslag en/of gerecycleerd beton).

Vandaar die lichte blokken om de plaatsing te vergemakkelijken :
. dikte van 9 cm : 12 kg per blok
. dikte van 14 cm : 15 kg per blok
. dikte van 19 cm : 18 kg per blok

Weerstandsklasse F4

Met andere woorden, druksterkte van minimum 40 kg/cm².
N.B. : Gemiddeldeweerstandsvermogen berekend volgens de volledige blokoppervlakte (met de holle gedeeltes inbegrepen)

2 modellen :

Blokken om te metsen ou Gefreesde blokken om te VERLIJMEN

Exclusief systeem :
Herkalibrering van de blokkenhoogte met een freesmachine
(Hoogteprecisie = +/- 0,2 mm !)

Technische documenten downloaden


Technische notities

Voor alle technische notities, contacteer ons

 

Gebruiksaanwijzing

Kleefmortel voor gefreesde betonblokken of argexblokken


Toepassingsdomein en kenmerken van Collelomme:

Vermetselen (met zeer dunne voegen) van gefreesde beton- of argexblokken, zowel binnen als buiten.
Collelomme is een droge voorgemengde kleefmortel om betonblokken te verlijmen van weerstandsklasse M15 (CE volgens de NBN EN 9982 norm).Dankzij zijn unieke samenstelling garandeert Collelomme een uitstekende hechting en een uiterst verhoogde waterretentie.

Voorbereiding van de ondergrond:

Bij de plaatsing mogen de blokken niet met water verzadigd zijn. Het oppervlak moet eveneens vrij van stof zijn. Tijdens het verlijmen moet de omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C bedragen. Nooit toepassen op een ondergrond die bevroren is, aan het bevriezen is of dreigt te bevriezen binnen de 24 uur.
Bescherm de frisse voegen tegen de koude, tegen neerslaande regen en wind.

Voorbereiding van het mengsel:

– Meng Collelomme met +/- 23% helder water (zijnde +/- 6 liter water per zak van 25 kg of 1,2 liter water per 5 kg Collelomme).
N.B.: Respecteer zo goed mogelijk de voorgeschreven hoeveelheid water.
Meng bij voorkeur beperkte hoeveelheden, afhankelijk van hoe snel het mengsel verwerkt kan worden, bijvoorbeeld 5 kg kleefmortel tegelijkertijd.

– Goed mengen met een aangepaste mechanische betonmixer tot een goed homogene “pasta” zonder korrels is verkregen. Het mengsel gedurende enkele minuten laten rusten vooraleer opnieuw lichtjes te mengen.
– Periode waarin het mengsel moet worden gebruikt: maximum 3 uur. Zodra de mortel gebruikt is, kan hij daarna niet opnieuw gemixt of gebruikt worden.
– Geschat verbruik van de kleefmortel: (per m² muur) :

Epaisseur des blocsPetits formats
(39,0 x 19,8 cm)
Grands formats
(60,0 x 25,8 cm)
9 cm3,5 à 4,0 kg/m²2,5 à 3,0 kg:m²
14 cm4,0 à 4,5 kg/m²2,7 à 3,2 kg/m²
19 cm4,5 à 5,0 kg/m²3,0 à 3,5 kg/m²
24 cm4,7 à 5,2 kg/m²/
29 cm5,0 à 5,5 kg/m²/

Plaatsing:

– Het 1ste bed blokken moet precies op niveau geplaatst worden met mortel.
– Voor de volgende bedden, de blokken verlijmen met een verdeelbak die aangepast is aan de breedte van de blokken.
– De kleefmortel uitstrijken over een aangepaste lengte zodat de blokken er binnen de 7 minuten kunnen worden op geplaatst. Let er dus op dat de kleefmortel niet uitdroogt, vooral bij warm weer of wind.
– Op plaatsen waar de verdeelbak niet bijkan (hoeken, kruisingen tussen muren), moet de kleefmortel met een truweel uitgestreken worden.
– De blokken omdraaien vooraleer ze bovenop de muur te plaatsen (om restjes stof of korreltjes die onderaan de blokken achtergebleven zijn te verwijderen).
N.B. : N.B.: Mochten deze restjes op de kleefmortel vallen, verhinderen ze een goede hechting van de blokken. Er is dan geen goede plaatsing van blokken met erg dunne voegen.
– Plaatsing van de blokken:
– o De verticale voeg aandrukken (de blok tegen de vorige drukken door hem licht van boven naar onder te bewegen zodat de verticale kleefmortel platgedrukt wordt). Vervolgens de blok op de horizontale kleefmortel plaatsen die uitgestreken is op het onderste bed.
Daarna de blok lichtjes verticaal aandrukken met behulp van een houten hamer of met het heft van een stuk gereedschap.
– De loodrechte stand van de in de hoek geplaatste blok kan gecorrigeerd worden na de plaatsing van 3 of 4 blokken aan beide zijden van de hoek. Met behulp van een rubberen hamer, kunnen de blokken een beetje verschuiven om de loodrechte stand in de hoek af te stellen.
– De blokken uitlijnen aan de hand van het touwtje.
– Om geen vlekken op de blokken te maken is het aangeraden de overtollige kleefmortel na het verhardingsbegin met een truweel te verwijderen.

Opslag :

De Collelomme kleefmortel blijft 12 maanden goed indien hij in zijn originele verpakking en droog bewaard wordt.

Uitvoering

Uitstrijken lijmmortel: doodeenvoudig dankzij een verdeelbak

De lijmmortel is volledig voorbereid.

Er moet enkel nog water toegevoegd worden en daarna gemengd worden.

Door een verdeelbak te laten glijden op de muur, worden 2 regelmatige stroken lijmmortel geplaatst.

Deze verdeelbak wordt automatisch gecentreerd op de muur dankzij laterale geleidingen.

Dankzij een lade onderaan de bak kan het reservoir geopend of gesloten worden aan het uiteinde van de muur.

Plaatsing blokken: plaatsing zonder hoogteregeling

Dankzij de nauwkeurige kalibrering van de blokhoogte en de zeer dunne lijmmortelvoegen, moeten deze blokken niet in hoogte geregeld worden, in tegenstelling tot traditionele blokken die op mortel geplaatst worden.

De lijmmortel is goed smeuïg; hij drukt eenvoudig en gelijkmatig plat.

Het niveau van de eerste laag blokken moet natuurlijk goed geregeld worden zodat de blokken van de volgende lagen schoon tegen elkaar blijven.

Het is voldoen om de ficelle te volgen om de blokken uit te lijnen…

Verticale voegen:

 
Truukje om ze eenvoudig in serie voor te bereiden

Om het plaatsen nog te vereenvoudigen en het rendement te verhogen, is het aanbevolen om de lijmmortel voor de verticale voegen uit te strijken op verschillende naast elkaar geplaatste blokken in plaats van het blok per blok te doen.

Hiervoor volstaat het om enkele blokken op hun kant uit te lijnen op een plat oppervlak en er de lijmmortel over uit te strijken.
Deze blokken waarvan de koppen voorzien zijn van mortel, zijn dan klaar om op de muur verwerkt te worden.

N.B.: De voeg van de niet verlijmde laterale zijde wordt voorzien door het volgende verlijmde blok.

Waarom de blokken verlijmen ?

Hogere weerstand van het metselwerk :

 
De technische prestaties * van de lijmmortel zijn duidelijk beter dan die van traditionele mortel.
*Hechting, trek- en flexieweerstand

Concreet zijn mortelvoegen de zwakke schakel van traditioneel metselwerk.
De scheuren van dit type metselwerk treden overigens normaal gezien op recht op de mortelvoegen omdat ze tegen de blokken loskomen.

Daarentegen hebben de lijmmortelvoegen een trekweerstand die groter is dan die van argexblokken en bijna gelijk is aan die van betonblokken.
Het metselwerk vormt dus een homogener geheel..

Om dit te illustreren stellen we hieronder enkele karakteristieke foto’s voor van de vergelijkende testsdie we gedaan hebben.

Merk op dat AL de tests hetzelfde resultaat hebben aangetoond.

Beschrijving van de test :

 
We hebben de trekweerstand door flexie op 2 types metselwerk proberen te schatten : een met een mortelvoeg en een andere met een lijmmortelvoeg.
De blokken worden verlijmd of gemetst met de kopse kant.
De test bestaat eruit het geheel te belasten (P) tot het breekt.
De ruimte tussen de binnenste en bovenste steunen zijn respectievelijk 81 cm en 27 cm.

 

Aanvankelijke montage


Test op gemetste blokken

Test op verlijmde blokken

Assemblages

Standaard mortel, klaar in zakken bij de bouwhandel verkocht

Lijmmortel “Collelomme”
(getest met verschillende samenstellingen)

Waarnemingen

De Argexblokken blijven heel
(geen losgerukt materiaal)

Breuk op niveau van de Argexblokken.

Conclusies:


De mortelvoeg is het zwakke punt van het metselwerk

De lijmvoeg is het sterke punt van het metselwerk.

Uiterst eenvoudige en zeer snelle plaatsing :

 
Dat type “lijmwerk” lijkt eerder op een opeenstapeling van blokken dan op een metselwerk.

Behalve voor de plaatsing van de eerste blokkenlaag die pas moet zijn eist dit metselen geen bijzondere vakmanschap op :

1° Het uitstrijken van de lijmmortel is uiterst eenvoudig dank zij een speciale verdeelbak.

2° Plaatsing zonder hoogteregeling : de blokken gewoon op en tegen mekaar licht drukken.

3° Geen opvoegen van de mortelvoegen.

Dit metselwerk is dus gemakkelijk toegankelijk voor iedereenvoor iedereen want eenvoudig uit te voeren door weinig of niet-gekwalificeerd personeel.

Doorlopende voegen : aanzienlijke voordelen !

 
Met onze werkwijze strijkt de lijmmortel eenvoudig en overal uit waardoor zowel de horizontale als de verticale voegen doorlopen.

Metselwerk waarvan alle voegen gesloten zijn, presteert beter op vlak van :

Weerstand

De monolitisme en de homogeniteit van de muur zijn natuurlijk beter wanneer alle 4 de zijden van de blokken verlijmd zijn!

Geluidsisolatie

De akoestische verzwakkingsindex hangt af van de luchtdichtheid en de massa van een muur of anders gezegd :
– Als de voegen open blijven, verslechtert de geluidsisolatie aanzienlijk !
– Hoe zwaarder de muur, hoe beter zijn geluidsisolatie (dat verklaart waarom beton ideaal is als geluidsisolatie).

Energieprestatie 

Dankzij de luchtdichtheid van de muren vertragen de warmte-uitwisselingen.
Het rendement van de dubbele gestuurde mechanische ventilatie (VMC) is ook veel beter door de luchtdichtheid.

Betonneren

Manieren van betonneren : 2 mogelijkheden

1. Betonneren OP DEZELFDE DAG : vloerplaat + muren

 

Voor deze uitvoeringswijze, zweven de muren boven funderingsblokjes, zoals uitgelegd in « stap voor stap ».
Eerst, altijd de funderingszool en/of de vloerplaat betonneren.

De bovenkant van de funderingsblokjes bedekken met min. 3 cm

(Dankzij deze omhulling wordt de vrije horizontale voeg tussen de bovenkant van de funderingsblokjes en de onderkant van de achterste dwarswanden van de STEPOC® gesloten)

Voor meer gemak, raden we u aan om een panlat te plaatsen op de funderingsblokjes en tegen de muren. Met deze lat kunt u het beton op het goede niveau te trekken.
Deze lat geleidelijk aan doen schuiven bij het egaliseren van het beton. Erover waken dat het volume dat leeg gelaten wordt door het verplaatsten van de lat goed gevuld wordt en, indien mogelijk, een dat een goed samengeperste afkanting wordt gemaakt.

De muren vullen nadat het vloerbeton is beginnen stijf worden

Opmerking: LHet vloerbeton moet effectief stijf beginnen worden om te vermijden dat het vloeibaar gemaakte beton van de muren via communicerende vaten terugvloeit.
Termijn van +- 1u 30 tot 4 uur na het betonneren van de vloerplaat, afhankelijk van de temperatuur en het type cement.
Voor een regenton of een zwembad, raden we aan om eerst de zone aan de rand van en onder de muren te betonneren vooraleer het binnenoppervlak van de plaat te betonneren.
Het vloeibaar gemaakte beton plattrappen om hem goed onder de muren te laten lopen.
Dit betonvolume moet de spleet onder de muren sluiten.

2. Betonneren MET EEN OF MEERDERE DAGEN TUSSENTIJD

2.1. Betonneren van de plaat met 2 blokbedden op funderingsblokjes

Voordelen van deze formule :

 • Vlak en hard oppervlak : comfortabeler voor de plaatsing van STEPOC®
 • Goede plaatsing van de wachtstaven gegarandeerd.
 • Gemakkelijk onderhoud van de wachtwapeningen met de horizontale staven in de 2 eerste bedden.
 • Liniëren van de funderingsblokken even eenvoudig als het liniëren van de STEPOC® op verhard beton (punt 2.2 hierna)

Nadelen met betrekking tot betonneren op dezelfde dag:

 • 2 keer een forfaitair bedrag betalen om een pomp te huren
 • hernemingvoeg tussen vloerbeton en muurbeton

Belangrijke opmerkingen :

   • Het plaatsen van het 2de bed is nodig want verschoven en omgekeerd ten opzichte van het 1ste bed.
   • De funderingsblokjes (zie opmerking hierboven) met 3 cm beton bedekken
   • NIET betonneren aan de binnenkant van de 2 eerste bedden (bij gebrek hieraan wordt de lengte van de wachstaven onvoldoende om de nodige bedekking te verzekeren met de later in te schuiven verticale staven !)
   • Het beton van de vloerplaat evenmin storten via de binnenkant van deze 2 bedden blokken.

2.2. Op verhard vloerbeton : het eerste bed STEPOC® met mortel en uiterst vlak metselen

N.B. : Het is beter om het centrale deel van de blokken vrij te maken van liniêringsmortel zodat het vulbeton rechtstreeks in contact komt met het vloerbeton.
Om de wachtstaven op de goede plaatsen te positioneren, is het aangewezen om rekening te houden met de ruimte van de dwarswanden van de blokken.

Voorschriften en raadgevingen voor het vullen van de muren:

   • De uiteinden van de muren en/of het uiteinde van de hoeken evenals de verzwakte versneden blokken stutten.
 • Voor het storten, zeker bij droog en warm weer, de Stepoc-muur overvloedig bevochtigen. Dit vereenvoudigt het neerkomen van het beton en verhindert uitdroging.Opgelet: ervoor zorgen dat het water onderaan de muren kan wegvloeien.
 • Storten bij strenge koude vermijden
 • Bij aanwezigheid van wapeningen, antigel toeslagstoffen (op basis van natriumchlorid) absoluut vermijden.
 • Bij toegang aan de rand van de muren tot ongeveer 1,4 m hoogte, kan het betonneren zonder pomp gebeuren; rechtstreeks met de stortgoot van de vrachtwagenmixer en enkele verlengstukken indien nodig.
 

 Aanbevolen vulhoogte :

   • Met de STEPOC® van 15 cm (! voor niet-gewapende muren !) : het betonneren beperken tot 1,4 m (2 betonneringsniveaus voor één verdieping)
   • Met de STEPOC® van 19 cm : hoogte woonlaag ( 2,4 m) op voorwaarde dat ze niet gewapend is.

Bij muur met wapeningen: 1,60 m

   • Met de STEPOC® van 24 tot 40 cm : hoogte woonlaag ( 2,4 m), hetzelfde met gewapende muren.

Pompen van het beton:

   • Een reductiestuk voorzien van max. 80 mm diameter, bij voorkeur flexibel. De pombediener moet voldoende debiet voorzien zodat het beton onafgebroken vloeit, zonder horten of stoten.
   • De betonstroom op een dwarswand leiden om het storten van het beton te temperen en de onderste blokken minder te belasten.
    Het is beter om te richten op de dwarswanden van het voorlaatste bed om spatten te vermijden.

Snel langs de hoeken gaan:

   • Stilstaan achter de hoeken om ze te vullen. Het beton glijdt erin dankzij zijn vloeibaarheid. Als u deze voorzorg in acht neemt, worden de hoeken minder belast en blijven de voegen goed gesloten.
   • In plaats van in één keer langs de volledige muur te gaan, is het beter om het in 2 keer te doen (of zelfs 3 keer voor de hoogste muren) met gedeeltelijke vullingen.
   • De persoon die de buis van de pomp leidt laten volgen door een 2de persoon die de gebetonneerde hoogte trilt.

Trilling van het beton :

   • Absoluut nodig bij gewapende.
   • Trillen met een naald van 40 mm, 1 keer per blok, door goed neer te komen tot de basis van de muur. 1 of 2 seconden onderaan de muur temperen vooraleer de naald rustig te laten stijgen. ! Niet te veel aanhouden of u loopt het risico geen homogeen beton meer te hebben.
   • Bij afwezigheid van een muurkap, het laatste bed blokken goed vullen zodat er een uitstulping wordt gevormd die het water afvoert en zo insijpelingen in de muur vermijdt.