L TYPE GARDEN


De nieuwe L element ideaal voor de aanleg van buitenomgevingen

Een lengte = 50 cm

Hoogtes en hoeken : Zie tabelle hieronder

Esthetische afwerking: glad

AFMETINGEN


Lengte = 0,50 lm

Voet 100 x 100 cm : Verticale vellingkant in het midden om het uitzicht van 2 elementen van 50 cm te geven

Luchtdichtheid


Luchtdichtheid : van kapitaal belang voor lage energiemuren !

Met het GLOBAL CONSTRUCT systeem, wordt de luchtdichtheid gegarandeerd door de volledige vulling van de muur met vloeibaar gemaakt beton, zonder te moeten terugvallen op de bepleistering of afdichtingsmembranen

Energiebesparing:

 

Om u een beter begrip te geven van het belang van deze luchtdichtheid : alle daartoe bevoegde personen zijn het erover eens dat de thermische prestaties van een LEW een rol spelen op 3 niveaus :
– een sterke warmte weerstand van de buitenmuren
– een goede luchtdichtheid
– een goede kwaliteit van de plaatsing die de prestaties van de producten garanderen

Hoe kunnen we het verband uitleggen tussen luchtdichtheid en energiebesparing ? Moet de vervuilde binnenlucht niet ververst worden ? Waarom moet het dan luchtdicht zijn ?

 

Het is inderdaad noodzakelijk om een huis goed te ventileren, maar het is absurd om de straat te verwarmen bij deze ventilatie !.
HGelukkig biedt de dubbele gestuurde mechanische ventilatie (VMC) de mogelijkheid om deze warmteverliezen te vermijden door tot 90 % van de calorieën van de uitgaande vervuilde lucht te recupereren om de binnenkomende verse lucht op te warmen.

Opmerkingen: Er is natuurlijk geen uitwisseling tussen deze 2 luchtstromen. De binnekomende verse lucht wordt niet “vervuild” door de vuile lucht die afgevoerd wordt uit de woning. Het gaat enkel om een waarmtewisselaar.Het is overigens erg waarschijnlijk dat de toekomstige norm voor energiebesparing bij de verwarming van gebouwen dit soort gestuurde ventilatie zullen opleggen.

Merk op dat het rendement van de warmtewisselaar verhoogd kan worden van 30 % tot 80 % als het gebouw goed luchtdicht is !

Het luchtdichtheidscriterium dat opgelegd is voor passiefhuizen* is echter moeilijker en delicater om te bereiken, zeker met holle muren omdat de voegen tussen stenen, stopcontacten, schakelaars, enz. vaak problemen opleveren qua luchtdichtheid.
Bij een houtskeletwoning wordt de luchtdichtheid gerealiseerd aan de hand van kleefbanden waarvan de doeltreffendheid slechts 10 jaar wordt gewaarborgd !
Dankzij de GLOBAL CONSTRUCT volle betonmuur, zoals hierboven uitgelegd, kunt u echter al deze problemen vermijden en wordt de luchtdichtheid levenslang gewaarbord!

Om in België te voldoen aan de passiefnorm, moet het resultaat van de infiltrometrietest (luchtdichtheidstest) of “blower-doortest” lager zijn dan 0,6h- 1 met een onderdruk van 50 Pa.

Anderzijds mag u, op vlak van comfortgevoel, niet vergeten dat infiltraties van koude lucht bijzonder storend kunnen zijn…

Geluidsisolatie :

Luchtdichtheid is ook belangrijk op vlak van de geluidsverzwakkingsindex.

U begrijpt inderdaad heel snel dat als de lucht via een muur kan infiltreren, de geluiden van buitenaf dat ook kunnen.
U moet hiervoor maar eens de geluidsintensiteit van straatgeluiden vergelijken met een goed afgesloten raam en een minder goed afgesloten raam met een lichte luchtdoorstroming.

Zeer performante isolatie


Uitstekende warmteweerstand met de GLOBAL CONSTRUCT-muren

Onze isolatie blokken in grijs EPS (met grafiet) kunnen tegemoet komen aan de meest veeleisende klanten :

De grijs EPS is een van de best presterende isolerende materialen.
Met een dichtheid van 20 kg/m³, is zijn warmtegeleidingcoëfficiënt lambda = 0,031 W/mK !
(Andere kenmerken van de grijs EPS : zie de technische beschrijving van onze materialen)

2 isolatie-diktes


We stellen 2 isolatie-diktes voor,,
afhankelijk van de warmteweerstand die u wilt bereiken :

Isolatie 20 cm (U = 0,14W/m²K)

Dit isolatieniveau laat toe om veel verder te gaan dan wat doorgaans de “lage energie”, K35 genoemd wordt.
Het kan zelfs al volstaan voor een passiefhuis als het goed is gebouwd, voldoende compact is en een goede verhouding kan voorleggen tussen de bewoonbare oppervlakte en de opervlakte van de buitenmuren.
Geen twijfel : de verhouding tussen prestatie, muurdikte en prijs is prima !

Isolatie 30 cm (U = 0,10 W/m²K)

Het nec plus ultra voor passiefhuizen… en nog beter !
Deze buitengewone isolatie gekoppeld aan de luchtdichtheid van de betonmuur zorgden voor een Belgisch record in Mont Saint Guibert : resultaat van del PHPP-berekening = 8 kWh/m² per jaar (bijna 2 keer beter dan de passiefstandaard 15 kWh/m² per jaar !).
Anders gezegd, 2500 W (het equivalent van een kachel) is voldoende als bijverwarming bij -10° C (!) voor een huis van 320 m² !

Isolation Global Construct


Goede plaatsing gegarandeerd van de Global Construct-isolatie

Goed isolerend materiaal is heel belangrijk,maar de goede plaatsing ervan is dat evenzeer !
Als de isolatieplaten slecht geplaatst worden, klopt de theoretische prestatie van deze isolatie helemaal niet meer.
De isolatie verliest een groot deel van zijn efficiëntie zeker als de lucht tussen of achter deze panelen kan circuleren.

Jammer genoeg zien we in de praktijk vaak fouten in de plaatsing van de isolatie.
In de ventilatiespouwen, zien we af en toe slecht uitgelijnde en slecht tegen de muur geplaatste isolatieplaten.
Overlopende mortelvoegen zijn vaak verantwoordelijk voor deze afwijkingen, zoals hiernaast geïllustreerd.
Anderzijds zijn de plaatsers zich niet altijd bewust van het belang an een strak aaneengesloten plaatsing ;vooral omdat de isolatie vervolgens bedekt wordt met buitenlaag…

Plaatsing van de blokken


Plaatsing & isolatie


Uitstekende bevestiging van de Global Construct-isolatie

Dankzij de zwaluwstaartverbindingen van de GLOBAL CONSTRUCT-blokken, zitten de isolatie-blokken stevig vast. (Dit wordt duidelijk uit de foto’s hierboven)
Op lange termijn, is er geen risico op verslechtering van deze mechanische bevestiging.

Scheurtests uitgevoerd door het WTCB * :

De 6 griptests van de grijs EPS werden uitgevoerd op teststalen van 200 x 200 mm.
Om deze stalen los te scheuren moest de uitgeoefende loodrechte trekkracht oplopen tot 440 N of 44 kg (zijnde 0,011 N/mm² x 40 000 mm²).
De weerstand aan de loodrechte trekkracht is dus 1100 kg/m² !

(* Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

Met de GLOBAL CONSTRUCT-blokken is het onmogelijk om de isolatie slecht te plaatsen

Het is niet mogelijk om onze isolatie blokken op verschillende manier te plaatsen.
Deze blokken zijn dus automatisch goed geplaatst.
Anderzijds zijn de grijs EPS isolatie blokken een beetje langer en hoger dan de betonblokken zodat ze erg strak gespannen zitten.

Oppervlaktetemperatuur binnen in het gebouw


We horen vaak zeggen dat beton een koud materiaal is.
We willen hier aantonen dat met de Global Construct-muren, deze stelling helemaal niet klopt.
Indien een betonmuur aan de buitenkant geïsoleerd is om warmteverlies te verhinderen, blijft hij echter volledig warm !
De oppervlaktetemperatuur van het beton dat een goede warmtegeleider is, blijft gelijk aan de omgevingstemperatuur binnen, wat u een gevoel van comfort geeft.
Om het belang van de oppervlaktetemperatuur goed te begrijpen, moet u weten dat ons warmtegevoel ongeveer het gemiddelde vertegenwoordigt tussen enerzijds de omgevingstemperatuur en anderzijds de temperatuur van de muur waartegen we ons bevinden. Dat is wat we “het muureffect” noemen.
Deze regelt legt bijvoorbeeld uit dat we de kou meer voelen in de buurt van een schuifraam, waar de temperatuur lager is dan die van een geïsoleerde muur.

Stabiele isolatieprestaties door de tijd van de grijs EPS (met grafiet)


Niemand wil investeren in isolatie op korte termijn. Zodra de isolatie geplaatst is, verwachten we dat ze in principe levenslang efficiënt blijft.
Spijtig genoeg weten veel mensen niet dat de prestaties van bepaalde isolerende materialen al na enkele jaren afnemen !

Hoe kan isolatie slechter worden ?

  • Het materiaal kan verzakken of vervormen.
  • Glaswol bijvoorbeeld verzakt en verliest zijn dikte na verloop van tijd.
  • Zijn warmteweerstand kan dus aanzienlijk dalen.
  • In de ventilatiespouwen vervormt en verzakt dit type zachte materiaal, waarbin soms gapende gaten verschijnen in de isolerende laag !
  • Cellulosewatten verzakt ook en vormt koudebruggen, vooral onder vensterbanken, aan het uiteinde van muren of in het dak, in het bovenste deel van de compartimenten waar ze ingeblazen worden.
  • Alle organische materialen breken af bij vochtigheid en verrotten

We herinneren er aan dat grijs EPS (met grafiet) weerstaat aan veroudering en rotting.
Het is inert en vormvast.
(N.B. : Grijs EPS lijdt enkel onder UV-stralen bij langdurige blootstelling maar blijft volledig stabiel door de tijd wanneer afgeschermd van het licht.)

Grijs EPS levert dus stabiele prestaties op lange termijn!

Thermische inertie : voordelen

Thermische inertie : voor een beter thermisch rendement in gebouwen !

De binnenkant van de muur Global Construct :
Volle betonmuur met een zeer hoge thermische inertie !

De zware materialen verbeteren immers aanzienlijk het thermisch rendement van een gebouw, zowel in de winter als in de zomer !
De passiefhuizen worden trouwens volgens dat principe ontworpen.
Een licht materiaal, met weinig densiteit, warmt zeer snel op en koelt zeer snel af. Een materiaal met hoge densiteit daarentegen slaat warmte of koelte op en geeft ze later af.

Dankzij hun grote inertie hebben zware materialen, zoals beton, het vermogen om warmtewinsten (zonnestralen of andere extra warmtebronnen) te accumuleren om ze achteraf geleidelijk terug af te geven.
Ze maken het hierdoor mogelijk stabiele temperaturen te handhaven.

U voelt het fenomeen van faseverschuiving heel goed op zomeravonden wanneer u dicht bij een stenen of betonnen muur staat die de hele dag werd blootgesteld aan de zon.
U voelt zeer duidelijk de door de muur afgegeven warmtestraling die in feite de overdag opgenomen energie vrijgeeft.

Op jaarschaal zorgen materialen met grote thermische inertie voor een verkorting van het aantal stookdagen in het tussenseizoen.

Afbeelding berekend met het diagram hiernaast:

In het grijs ziet u de verwarmingsbehoeften gedurende een jaar van een passiefhuis met GLOBAL CONSTRUCT-blokken in Mont-Saint-Guibert.

Daar tegenover staat dat lichte materialen de temperatuur in een kamer niet kunnen handhaven vanaf het moment dat er warme lucht uit ontsnapt (door de noodzakelijke ventilatie, open deuren,etc).

Gebrek aan thermische inertie veroorzaakt dan snelle en belangrijke temperatuurdalingen.

REALISATIES

UITVOERING

VIDEO’S

Ontdekt fotos van onze realisaties per toepassingen. Klik hierboven of in het menu op Uw links.