Algemene plaatsingsvoorschriften


Aanmaak van de funderingsplaat

 Laag in gestabiliseerd zand (ingestampt) of in mager beton. (Mager beton best vanaf 3,0 m hoog)
Breedte : +- 20 cm meer dan de voet van de elementen.
Dikte : +- 15 cm

N.B. : Moest het draagvermogen van de grond lager zijn dan 2 kg/cm² dan is het nodig een bredere funderingsplaat te storten in gewapend beton (afmetingen worden bepaald voor elk geval apart).

Uitvoeringsvoorschriften voor de funderingszool :
De funderingsplaat moet uiterst vlak zijn, zonder enige golving, om de elementen gemakkelijk, goed tegen mekaar (zonder open voegen) en in een rechte lijn te kunnen plaatsen.

Daarom raden we ten stelligste aan om de smalle zijden van de funderingsplaat te bekisten.
De bovenzijde van de bekisting moet erg precies en regelmatig zijn om als richtlijn te kunnen dienen voor het gelijktrekken van het beton.

Eventueel vorstvrij maken

De funderingsplaat moet vorstvrij gemaakt worden als die onder water kan blijven.
(Theoretisch, tot maximum 80 cm diep)

VARIANT:

Vorstwerende boord in mager beton om het funderingsniveau van de elementen op te kunnen hogen.
Kleinere elementen maken de muur minder duur en er zijn minder graafwerken nodig (kortere voet).

Hoe doen in de praktijk ?
Onder de funderingsplaat wordt een sleufopgevuld met mager beton op de plaatsen waar de vorst theoretisch gezien kan indringen. (zie de schets hiernaast)

Plaatsing van de elementen

Wanneer een onregelmatige funderingsplaat afgerijd moet worden, kan men best een laag gestabiliseerd zand of mortel aanbrengen.
Plaats elementen nooit op spieën. 
De verticale wanden mogen niet aan elkaar vastgemaakt worden, tenzij het gaat om elementen met tweezijdige bewapeningen

Wanneer het hijsen gebeurt met stroppen, kan de loodrechte stand van de elementen gecorrigeerd worden door de diktes tussen de wand en de kabel aan te passen (zie foto hiernaast)

Indien plaatsing met onze vervoerder :
Speciale klem die de elementen loodrecht handhaven.

Hyssystemen

Elementen type BX :

2 moffen met schroefdraad in het binnenste gedeelte van de betonschaal (langs de voetzijde).
De meegeleverde bouten erin schroeven.
 Stroppen rond die bouten plaatsen, met een borgring om het schuiven ervan te vermijden.

N.B. : Blinde gaten (niet zichtbaar aan de buitenkant), met bichromaat schroefdraad, met beschermpluggen.
Dank zij de afdichtdoppen kunnen de hijsgaten altijd opnieuw gebruikt worden.

Elementen type C :
Hijspin in de vorm van een afgeknotte kegel
(kan in leen gegeven worden).

Ophogingswerk

Belangrijke voorzorgsmaatregelen tijdens de ophoging :
Drainering, vulmateriaal en ophogingswerk voorzien volgens de regels der kunst.
Ondoordringbare ophogingen (zware kleigrond, mergel, leem, gips,…) die kunnen uitzetten door vocht of vorst, mogen niet worden gebruikt !
N.B. : Alle elementen beschermen tegen alle agressieve stoffen.

Voorzorgen en aanbevelingen

Thermische onderbreking aan de basis van de betonmuur

Om het meeste voordeel te halen uit het Global Construct systeem, is het aanwezig om de koudebrug te vermijden aan de basis van de betonmuur !

Er zijn meerdere oplossingen hiervoor :

Isolatie plaatsen onder de betonmuur. ! Deze isolatie moet absoluut een voldoende druksterkte hebben; na te gaan afhankelijk van de belastingen die op de voet van de muur terechtkomen !

N.B. : Ter info, Perinsul van Foamgas is geschikt voor dit type toepassing.

De isolatie van de hoogkant van de welfsels en de muurkoppen van kelders laat toe om deze koudebrug sterk af te zwakken.

Bescherming van de grijs EPS (met grafiet)

 

 

 

Bescherming tegen UV-stralen :

Polystyreen (EPS) – en dus grijs EPS zijn gevoelig voor langdurige blootstelling aan UV (zonlicht). Sommige mensen zeggen dat u tot 1 mm dikte per jaar kunt verliezen bij volledige blootstelling… Ter herinnering, hij blijft volledig stabiel door de tijd bij afscherming van het licht. Bijgevolg is het nodig om een parementwerk te voorzien voor de grijs EPS (pleisterkalk of plamuursel; parementmetselwerk).

N.B. : Vooraleer een pleisterlaag aangebracht wordt, is het waarschijnlijk nodig om de oppervlakte van de isolatie blok glad te schuren om de oppervlakte die door UV-stralen aangetast is, weg te halen (indien u uw hand over de grijs EPS-blokken haalt die gedurende meerdere maanden aan de zon werden blootgesteld, kunt u zien dat er een grijsblauw stof achterblijft op uw hand. Deze stoflaag moet door schuren weggehaald worden om intact materiaal terug te vinden). 

Bescherming tegen knaagdieren:

In tegenstelling tot wat verteld wordt, eten knaagdieren geen polystyreen. Ze kunnen er echter aan knabbelen, doorgangen creëren en er hun nest in bouwen ! Grijs EPS is voor hen een heel comfortabele stof… Ze houden er dus van om erin te wonen !

Het is dus aangewezen om te verhinderen dat knaagdieren in de isolatie blokken kunnen binnendringen :

Met een pleisterkalk of kleefmortel  : Zorg ervoor dat de binnenkant van de isolatie blok beschermd is als ze uitsteekt over het metselwerk.

Voorbeeld : een hoekijzer plaatsen. ! De bovenkant van het laatste bed blokken niet vergeten : we raden aan om de muurkoppen ook te bepleisteren met kleefmortel.

Met parementmetselwerk : een fijnmazig net voorzien in de ventilatiekieren van de groef.

 

 
Betonneren van muren

 

 

 

Eigenschappen van het vulbeton :
  • Vloeibaar beton (S4)
  • Korrelgrootte 2/7 ou 4/8
  • Normale kwaliteit (résistance): C25/30, tenzij anders gevraagd (te bepalen door uw stabiliteitsbureau)
Vulhoogte van de muren : 

Normaal gezien kan de totale hoogte van één niveau worden gevuld (tot 2,60 m muur of 13 blokbedden).
Als de muren onderhevig zijn aan felle windstoten, is het wel verstandiger om ze per half niveau te betonneren.
Bij winderig weer zijn de steunpilaren (segmenten van alleenstaande muren, die niet aan andere muren zijn bevestigd) minder stabiel. Het is daarom wenselijk om ze te stutten voor de stabiliteit vooraleer ze te betonneren.