Uitvoering

Uitstrijken lijmmortel: doodeenvoudig dankzij een verdeelbak

De lijmmortel is volledig voorbereid.

Er moet enkel nog water toegevoegd worden en daarna gemengd worden.

Door een verdeelbak te laten glijden op de muur, worden 2 regelmatige stroken lijmmortel geplaatst.

Deze verdeelbak wordt automatisch gecentreerd op de muur dankzij laterale geleidingen.

Dankzij een lade onderaan de bak kan het reservoir geopend of gesloten worden aan het uiteinde van de muur.

Plaatsing blokken: plaatsing zonder hoogteregeling

Dankzij de nauwkeurige kalibrering van de blokhoogte en de zeer dunne lijmmortelvoegen, moeten deze blokken niet in hoogte geregeld worden, in tegenstelling tot traditionele blokken die op mortel geplaatst worden.

De lijmmortel is goed smeuïg; hij drukt eenvoudig en gelijkmatig plat.

Het niveau van de eerste laag blokken moet natuurlijk goed geregeld worden zodat de blokken van de volgende lagen schoon tegen elkaar blijven.

Het is voldoen om de ficelle te volgen om de blokken uit te lijnen…

Verticale voegen:

 
Truukje om ze eenvoudig in serie voor te bereiden

Om het plaatsen nog te vereenvoudigen en het rendement te verhogen, is het aanbevolen om de lijmmortel voor de verticale voegen uit te strijken op verschillende naast elkaar geplaatste blokken in plaats van het blok per blok te doen.

Hiervoor volstaat het om enkele blokken op hun kant uit te lijnen op een plat oppervlak en er de lijmmortel over uit te strijken.
Deze blokken waarvan de koppen voorzien zijn van mortel, zijn dan klaar om op de muur verwerkt te worden.

N.B.: De voeg van de niet verlijmde laterale zijde wordt voorzien door het volgende verlijmde blok.

Waarom de blokken verlijmen ?

Hogere weerstand van het metselwerk :

 
De technische prestaties * van de lijmmortel zijn duidelijk beter dan die van traditionele mortel.
*Hechting, trek- en flexieweerstand

Concreet zijn mortelvoegen de zwakke schakel van traditioneel metselwerk.
De scheuren van dit type metselwerk treden overigens normaal gezien op recht op de mortelvoegen omdat ze tegen de blokken loskomen.

Daarentegen hebben de lijmmortelvoegen een trekweerstand die groter is dan die van argexblokken en bijna gelijk is aan die van betonblokken.
Het metselwerk vormt dus een homogener geheel..

Om dit te illustreren stellen we hieronder enkele karakteristieke foto’s voor van de vergelijkende testsdie we gedaan hebben.

Merk op dat AL de tests hetzelfde resultaat hebben aangetoond.

Beschrijving van de test :

 
We hebben de trekweerstand door flexie op 2 types metselwerk proberen te schatten : een met een mortelvoeg en een andere met een lijmmortelvoeg.
De blokken worden verlijmd of gemetst met de kopse kant.
De test bestaat eruit het geheel te belasten (P) tot het breekt.
De ruimte tussen de binnenste en bovenste steunen zijn respectievelijk 81 cm en 27 cm.

 

Aanvankelijke montage


Test op gemetste blokken

Test op verlijmde blokken

Assemblages

Standaard mortel, klaar in zakken bij de bouwhandel verkocht

Lijmmortel “Collelomme”
(getest met verschillende samenstellingen)

Waarnemingen

De Argexblokken blijven heel
(geen losgerukt materiaal)

Breuk op niveau van de Argexblokken.

Conclusies:


De mortelvoeg is het zwakke punt van het metselwerk

De lijmvoeg is het sterke punt van het metselwerk.

Uiterst eenvoudige en zeer snelle plaatsing :

 
Dat type “lijmwerk” lijkt eerder op een opeenstapeling van blokken dan op een metselwerk.

Behalve voor de plaatsing van de eerste blokkenlaag die pas moet zijn eist dit metselen geen bijzondere vakmanschap op :

1° Het uitstrijken van de lijmmortel is uiterst eenvoudig dank zij een speciale verdeelbak.

2° Plaatsing zonder hoogteregeling : de blokken gewoon op en tegen mekaar licht drukken.

3° Geen opvoegen van de mortelvoegen.

Dit metselwerk is dus gemakkelijk toegankelijk voor iedereenvoor iedereen want eenvoudig uit te voeren door weinig of niet-gekwalificeerd personeel.

Doorlopende voegen : aanzienlijke voordelen !

 
Met onze werkwijze strijkt de lijmmortel eenvoudig en overal uit waardoor zowel de horizontale als de verticale voegen doorlopen.

Metselwerk waarvan alle voegen gesloten zijn, presteert beter op vlak van :

Weerstand

De monolitisme en de homogeniteit van de muur zijn natuurlijk beter wanneer alle 4 de zijden van de blokken verlijmd zijn!

Geluidsisolatie

De akoestische verzwakkingsindex hangt af van de luchtdichtheid en de massa van een muur of anders gezegd :
– Als de voegen open blijven, verslechtert de geluidsisolatie aanzienlijk !
– Hoe zwaarder de muur, hoe beter zijn geluidsisolatie (dat verklaart waarom beton ideaal is als geluidsisolatie).

Energieprestatie 

Dankzij de luchtdichtheid van de muren vertragen de warmte-uitwisselingen.
Het rendement van de dubbele gestuurde mechanische ventilatie (VMC) is ook veel beter door de luchtdichtheid.

Zijkant van de welfsels

Buitenisolatie ter hoogte van de welfsels of vloeren is essentieel. De grijs EPS-blokken mogen niet onderbroken worden boven de muren. Het bed isolatie-blokken (of 2 bedden, in bepaalde gevallen) dat moet toegevoegd worden ter hoogte van de welfsels doet ook dienst als bekisting voor het gestorte beton aan de rand van de welfsels en/of voor de drukchape.

Om dit bed vrije isolatie-blokken (niet vastgehecht aan de betonblokken) op zijn plaats te houden, is de meest eenvoudige oplossing om ze goed te ballasten met betonblokken (die dienen voor het bovenste niveau).

N.B. : Het is ook mogelijk om deze blokken te kleven met een lijm zonder oplosmiddel maar deze oplossing is arbeidsintensiever … en duur.

Voor het plaatsen van het eerste bed betonblokken van de bovenverdieping, is het aangewezen om het overschrijdende (in het rood op onderstaande schets) deel van het grijs EPS-blok te snijden.

! Het isolatie blok een beetje boven het niveau van de vloer snijden rekening houdend met de dikte van de cementvoeg die erbij komt onder het eerste bed betonblokken.

N.B. : In de praktijk, is dit snijden van de grijs EPS (om ze te af te vlakken met het beton van de vloer) zelden precies.

Indien de voegen tussen deze hersneden zijde en de bovenste isolatie te open zijn, raden we u aan om er expansief polyurethaanschuim in te spuiten.

Openingen – Slagen

Loodrecht op de openingen, wordt de hoogkant van de betonblokken bekist voor het betonneren.

Slagen :

Voor muren bezet met pleisterkalk of steenstrips, moeten de isolatie blokken een beetje voorbij de betonblokken komen om slagen te vormen (+/- 6 cm; te bevestigen door uw leverancier van raamprofielen).

N.B. : Met de dikkere isolatie blokken in grijs EPS van 30 cm, (of 20 cm) is het mogelijk om ze in te snijden zodat de raamprofielen meer naar buiten toe kunnen geplaatst worden.

Afsnijdingen

Indien mogelijk, de blokken volledig loodrecht op de hoeken laten.

Hierdoor kunnen de hoeken samengekoppeld worden om ze op hun plaats te houden tijdens het betonneren.

De afsnijdingen van 20 of 40 cm lengte komen ook overeen in de hoeken.

(Deze afsnijdingen storen de verbinding van het gemoduleerd isolatie blok per stap van 20 cm niet).

N.B. : Indien de lengte van een retourmuur minder dan 20 cm is, is het aangewezen om dit lage muurtje te stutten voor het betonneren.

In het geval van specifieke afsnijdingen (verschillend van 20 of 40 cm)

Om de volledige isolatie blokken loodrecht op de hoeken te houden ::

Herinnering:

In de hoeken is het aangewezen om de betonblokken aaneen te sluiten voor een goede ondersteuning tijdens het betonneren

De afsnijdingen ten hoogste in voorlaatste positie verplaatsen, of meer nog ongeveer halverwege de muurlengte.

Indien een zwaluwstaart van het betonblok verkort werd (omcirkeld in het blauw hiernaast), is de verbinding van het isolatie blok niet mogelijk op deze plaats.

 

Het is dus aangewezen om deze isolatie blokken-verbinding af te snijden (rood hiernaast).

(N.B. : Het zou ook mogelijk zijn om deze mannelijke zwaluwstaart van de grijs EPS blokken te verbinden door hem af te snijden volgens het profiel van de vrouwelijke zwaluwstaart van het betonblok.

In ieder geval zal het vervelend zijn om deze afsnijding te maken en het is technisch niet nadelig een verbinding te missen.)

 

In het slechtste voorbeeld, zoals hiernaast geïllustreerd, zou eveneens een tweede isolatie-verbinding moeten worden afgesneden.

(In dit voorbeeld verstoort het verkorte betonblok inderdaad ook de 3de verbinding van de isolatie, omcirkeld in het blauw)

Het niet verbonden deel zou dus erg lang zijn !

Het zou beter zijn om deze “overstek” te verminderen door hem te verdelen over 2 blokken (zoals hiernaast, omcirkeld in het groen).

 
Voor deuren en/of ramen :

 

De afsnijdingen verschuiven naar de rand van de opening :

N.B. : Voor de bedden onder en boven (lintelen) een opening, moeten de afsnijdingen bij voorkeur verplaatst worden loodrecht op deze opening (tussen de stippellijnen hiernaast).

Zo kan een homogeen verband behouden worden, meerbepaald voor muren die zichtbaar blijven.

Indien de isolatie die afgesneden is aan de rand van de opening, niet is verbonden is het aangewezen om dit blok te verlengen om het verderop te verbinden.

Uiteraard moet het voorgaand isolatie blok verkort worden (in het groen op onze schets hiernaast).

Dit verkort isolatie blok zal dus een lengte van 20 cm hebben (zoals op ons voorbeeld hiernaast) of van 40 cm (zie het voorgaande voorbeeld).

N.B. : Het verkort isolatie blok van 40 cm lengte biedt het voordeel dat hij het aan de rand van het venster gesneden betonblok vasthoudt.

Betonneren

Manieren van betonneren : 2 mogelijkheden

1. Betonneren OP DEZELFDE DAG : vloerplaat + muren

 

Voor deze uitvoeringswijze, zweven de muren boven funderingsblokjes, zoals uitgelegd in « stap voor stap ».
Eerst, altijd de funderingszool en/of de vloerplaat betonneren.

De bovenkant van de funderingsblokjes bedekken met min. 3 cm

(Dankzij deze omhulling wordt de vrije horizontale voeg tussen de bovenkant van de funderingsblokjes en de onderkant van de achterste dwarswanden van de STEPOC® gesloten)

Voor meer gemak, raden we u aan om een panlat te plaatsen op de funderingsblokjes en tegen de muren. Met deze lat kunt u het beton op het goede niveau te trekken.
Deze lat geleidelijk aan doen schuiven bij het egaliseren van het beton. Erover waken dat het volume dat leeg gelaten wordt door het verplaatsten van de lat goed gevuld wordt en, indien mogelijk, een dat een goed samengeperste afkanting wordt gemaakt.

De muren vullen nadat het vloerbeton is beginnen stijf worden

Opmerking: LHet vloerbeton moet effectief stijf beginnen worden om te vermijden dat het vloeibaar gemaakte beton van de muren via communicerende vaten terugvloeit.
Termijn van +- 1u 30 tot 4 uur na het betonneren van de vloerplaat, afhankelijk van de temperatuur en het type cement.
Voor een regenton of een zwembad, raden we aan om eerst de zone aan de rand van en onder de muren te betonneren vooraleer het binnenoppervlak van de plaat te betonneren.
Het vloeibaar gemaakte beton plattrappen om hem goed onder de muren te laten lopen.
Dit betonvolume moet de spleet onder de muren sluiten.

2. Betonneren MET EEN OF MEERDERE DAGEN TUSSENTIJD

2.1. Betonneren van de plaat met 2 blokbedden op funderingsblokjes

Voordelen van deze formule :

 • Vlak en hard oppervlak : comfortabeler voor de plaatsing van STEPOC®
 • Goede plaatsing van de wachtstaven gegarandeerd.
 • Gemakkelijk onderhoud van de wachtwapeningen met de horizontale staven in de 2 eerste bedden.
 • Liniëren van de funderingsblokken even eenvoudig als het liniëren van de STEPOC® op verhard beton (punt 2.2 hierna)

Nadelen met betrekking tot betonneren op dezelfde dag:

 • 2 keer een forfaitair bedrag betalen om een pomp te huren
 • hernemingvoeg tussen vloerbeton en muurbeton

Belangrijke opmerkingen :

   • Het plaatsen van het 2de bed is nodig want verschoven en omgekeerd ten opzichte van het 1ste bed.
   • De funderingsblokjes (zie opmerking hierboven) met 3 cm beton bedekken
   • NIET betonneren aan de binnenkant van de 2 eerste bedden (bij gebrek hieraan wordt de lengte van de wachstaven onvoldoende om de nodige bedekking te verzekeren met de later in te schuiven verticale staven !)
   • Het beton van de vloerplaat evenmin storten via de binnenkant van deze 2 bedden blokken.

2.2. Op verhard vloerbeton : het eerste bed STEPOC® met mortel en uiterst vlak metselen

N.B. : Het is beter om het centrale deel van de blokken vrij te maken van liniêringsmortel zodat het vulbeton rechtstreeks in contact komt met het vloerbeton.
Om de wachtstaven op de goede plaatsen te positioneren, is het aangewezen om rekening te houden met de ruimte van de dwarswanden van de blokken.

Voorschriften en raadgevingen voor het vullen van de muren:

   • De uiteinden van de muren en/of het uiteinde van de hoeken evenals de verzwakte versneden blokken stutten.
 • Voor het storten, zeker bij droog en warm weer, de Stepoc-muur overvloedig bevochtigen. Dit vereenvoudigt het neerkomen van het beton en verhindert uitdroging.Opgelet: ervoor zorgen dat het water onderaan de muren kan wegvloeien.
 • Storten bij strenge koude vermijden
 • Bij aanwezigheid van wapeningen, antigel toeslagstoffen (op basis van natriumchlorid) absoluut vermijden.
 • Bij toegang aan de rand van de muren tot ongeveer 1,4 m hoogte, kan het betonneren zonder pomp gebeuren; rechtstreeks met de stortgoot van de vrachtwagenmixer en enkele verlengstukken indien nodig.
 

 Aanbevolen vulhoogte :

   • Met de STEPOC® van 15 cm (! voor niet-gewapende muren !) : het betonneren beperken tot 1,4 m (2 betonneringsniveaus voor één verdieping)
   • Met de STEPOC® van 19 cm : hoogte woonlaag ( 2,4 m) op voorwaarde dat ze niet gewapend is.

Bij muur met wapeningen: 1,60 m

   • Met de STEPOC® van 24 tot 40 cm : hoogte woonlaag ( 2,4 m), hetzelfde met gewapende muren.

Pompen van het beton:

   • Een reductiestuk voorzien van max. 80 mm diameter, bij voorkeur flexibel. De pombediener moet voldoende debiet voorzien zodat het beton onafgebroken vloeit, zonder horten of stoten.
   • De betonstroom op een dwarswand leiden om het storten van het beton te temperen en de onderste blokken minder te belasten.
    Het is beter om te richten op de dwarswanden van het voorlaatste bed om spatten te vermijden.

Snel langs de hoeken gaan:

   • Stilstaan achter de hoeken om ze te vullen. Het beton glijdt erin dankzij zijn vloeibaarheid. Als u deze voorzorg in acht neemt, worden de hoeken minder belast en blijven de voegen goed gesloten.
   • In plaats van in één keer langs de volledige muur te gaan, is het beter om het in 2 keer te doen (of zelfs 3 keer voor de hoogste muren) met gedeeltelijke vullingen.
   • De persoon die de buis van de pomp leidt laten volgen door een 2de persoon die de gebetonneerde hoogte trilt.

Trilling van het beton :

   • Absoluut nodig bij gewapende.
   • Trillen met een naald van 40 mm, 1 keer per blok, door goed neer te komen tot de basis van de muur. 1 of 2 seconden onderaan de muur temperen vooraleer de naald rustig te laten stijgen. ! Niet te veel aanhouden of u loopt het risico geen homogeen beton meer te hebben.
   • Bij afwezigheid van een muurkap, het laatste bed blokken goed vullen zodat er een uitstulping wordt gevormd die het water afvoert en zo insijpelingen in de muur vermijdt.