Batimmovan

GLOBAL CONSTRUCT Systeem

PRINCIPE VAN DE OPBOUW

1. De betonblokken eenvoudig en snel stapelen

Droog, zonder mortel

2. Inschuiven van de Neopor blokken

na elke laag betoblokken

3. Opvullen van de muur

met een vloeibaar pompbeton als de muurhoogte bereikt is.

Voordelen

Thermische inertie : voor een beter thermisch rendement in gebouwen !

Volle betonmuur met een zeer hoge thermische inertie !

De zware materialen verbeteren immers aanzienlijk het thermisch rendement van een gebouw, zowel in de winter als in de zomer !
De passiefhuizen worden trouwens volgens dat principe ontworpen.
Een licht materiaal, met weinig densiteit, warmt zeer snel op en koelt zeer snel af. Een materiaal met hoge densiteit daarentegen slaat warmte of koelte op en geeft ze later af.

Dankzij hun grote inertie hebben zware materialen, zoals beton, het vermogen om warmtewinsten (zonnestralen of andere extra warmtebronnen) te accumuleren om ze achteraf geleidelijk terug af te geven.

Ze maken het hierdoor mogelijk stabiele temperaturen te handhaven.

U voelt het fenomeen van faseverschuiving heel goed op zomeravonden wanneer u dicht bij een stenen of betonnen muur staat die de hele dag werd blootgesteld aan de zon.
U voelt zeer duidelijk de door de muur afgegeven warmtestraling die in feite de overdag opgenomen energie vrijgeeft.

Op jaarschaal zorgen materialen met grote thermische inertie voor een verkorting van het aantal stookdagen in het tussenseizoen.

En gris, besoins de chauffage au cours d’une année d’une maison passive  en blocs GLOBAL CONSTRUCT construite à Mont Saint Guibert.

Daar tegenover staat dat lichte materialen de temperatuur in een kamer niet kunnen handhaven vanaf het moment dat er warme lucht uit ontsnapt (door de noodzakelijke ventilatie, open deuren,…).
Gebrek aan thermische inertie veroorzaakt dan snelle en belangrijke temperatuurdalingen.

Zeer performante isolatie

Uitstekende warmteweerstand met de GLOBAL CONSTRUCT-muren

Plus d’informations dans nos fiches techniques.

Onze Neopor-blokken kunnen tegemoet komen aan de meest veeleisende klanten

De Neopor is een van de best presterende isolerende materialen.
Met een dichtheid van 20 kg/m³, is zijn warmtegeleidingcoëfficiënt lambda = 0,031 W/mK !
(Andere kenmerken van de Neopor : zie de technische beschrijving van onze materialen)

Luchtdichtheid : van kapitaal belang voor lage energiemuren !

Met het GLOBAL CONSTRUCT systeem, wordt de luchtdichtheid gegarandeerd door de volledige vulling van de muur met vloeibaar gemaakt beton, zonder te moeten terugvallen op de bepleistering of afdichtingsmembranen.

Energiebesparing :

Om u een beter begrip te geven van het belang van deze luchtdichtheid : alle daartoe bevoegde personen zijn het erover eens dat de thermische prestaties van een LEW een rol spelen op 3 niveaus :
– een sterke warmte weerstand van de buitenmuren
– een goede luchtdichtheid
– een goede kwaliteit van de plaatsing die de prestaties van de producten garanderen

Geluidsisolatie :

Luchtdichtheid is ook belangrijk op vlak van de geluidsverzwakkingsindex.

U begrijpt inderdaad heel snel dat als de lucht via een muur kan infiltreren, de geluiden van buitenaf dat ook kunnen.
U moet hiervoor maar eens de geluidsintensiteit van straatgeluiden vergelijken met een goed afgesloten raam en een minder goed afgesloten raam met een lichte luchtdoorstroming…

De GLOBAL CONSTRUCT muren in een bioklimatisch gebouw

In de winter

Isolatie verhindert de warmteverliezen door de muren. Zonne-energie wordt door het beton opgeslagen en wordt achteraf met een zekere faseverschuiving terug afgegeven.Het gebouw zal een aangename en constante warmte handhaven. Het aantal stookdagen wordt zo beperkt en de verwarmingsbezuiniging zal aanzienlijk worden !

In de zomer :

Isolatie verhindert de warmte binnen te dringen. Door de aanwezigheid van beton wordt de koelte binnen gehandhaafd. Het beton zal ertoe bijdragen dat de woning niet overhit raakt door de opgeslagen warmte in de tijd te verdelen. Het gebouw zal lang een aangename koelte behouden.

De verspreiding van waterdamp : Waarom is dat belangrijk ?

Een gezond huis mag geen te hoge vochtigheidsgraad (hygrometrie) hebben.

Een warme en vochtige omgeving is immers een echt paradijs voor schimmels, huisstofmijten en andere parasieten die er welig tieren.
Deze pathogenen veroorzaken vaak allergieën en aandoeningen van de ademhalingswegen (rhinitis, astma,…) !

In een gezond huis is het dus belangrijk dat de muren de vochtigheid in de lucht en/of in de materialen kunnen afvoeren !

Vandaar de veel gehoorde en toepasselijke uitdrukking “muren moeten kunnen ademen”.
Het gaat hier natuurlijk om beeldspraak. Het is niet de bedoeling de lucht door de muren te laten gaan zodat ze kunnen “ademen”. De afvoer van vochtigheid gebeurt zonder luchtdoorstroming, zoals verderop uitgelegd wordt.

(Dus niet te verwarren met de luchtdichtheid dat een ander belangrijk punt is om energiebesparingen te bevorderen. We buigen ons elders over dit onderwerp.)

Er is meer energie nodig om vochtige lucht op te warmen dan dat het geval is bij drogere lucht.
Een goede regulering van de luchtvochtiheid in gebouwen zorgt dus voor energiebesparing…

Let op het dauwpunt !

Spijtig genoeg wordt de verspreiding van waterdamp via de muren van een huis te vaak onderkend en du verwaarloosd…

Waarom is het echt de moeite waard om hiervoor interesse te tonen ?
Omdat een slecht uitgedachte muur de condensatie van die waterdamp met zich mee kan brengen, een fenomeen dat “dauwpunt” genoemd wordt !
Deze waterdamp die condenseert maakt de materialen vochtig : meestal gaat het hier om de isolatie die tegen de koude kant van de muur geplaatst is.
Welnu, vochtige isolatie isoleert niet meer ! In het slechtste geval kan de isolatie zelfs een geleider worden ! conductrice !!
Om dit fenomeen beter te begrijpen, moet u maar eens een vochtige trui aantrekken wanneer het zeer koud is…

Dank zij zijn volle betonmuur langs de binnenkant maakt het GLOBAL CONSTRUCT systeem het mogelijk het dauwpunt in alle gevallen te vermijden, zelfs in de slechtste weersomstandigheden !

Andere voordelen

Qualités structurelles : solidité et capacité portante très importantes (mur massif en béton).

Mise en oeuvre : simple, ne nécessitant pas de main d’œuvre qualifiée(empilage de blocs en béton calibrés et emboîtement des blocs isolants), possible par tous temps (pluie, gel, canicule) aisé de travailler par intermittence (pas de préparation de mortier).

Bonne isolation acoustique (les matériaux denses sont les meilleurs isolants contre les bruits aériens)

Mur en béton coupe-feu. Le Neopor est auto extinguible.

Possibilité de passer les câbles électriques et/ou tuyauteries dans les murs avant leur remplissage.

Possibilité par conséquent de prévoir un chauffage par les murs.

Possibilité de prévoir une armature (pas nécessaire sauf besoin technique).

La surface rainurée des blocs en Neopor est prévue pour supporter un enduit (crépi ou autre) ou le collage de plaquettes de briques. Evidemment, il reste possible de prévoir un parement traditionnel en prévoyant des crochets adaptés à l’épaisseur de l’isolation.

Finition soignée des blocs en béton : texture bien serrée ; blocs munis de faux joints.

Ces blocs peuvent rester apparents ou être peints (bien sûr, ils peuvent aussi être plafonnés).

 

INFORMATIE, TECHNISCHE FICHE, DOCUMENTEN

PDF

Beschrijving

PDF

Isolatie

PDF

Materialen

PDF

Voordelen

PDF

De verspreiding van waterdamp

PDF

Calcul excel

PDF

Calcul mise en oeuvre

PDF

Typetekst lastenboe